Eerste resultaten diftar positief

Algemeen nieuws 12 april 2013 at 13:12

De inzamelcijfers over het 1e kwartaal van 2013 laten een positief beeld zien maakt de gemeente Deventer bekend. De hoeveelheid restafval is ten opzichte van vorig jaar gedaald met 37%. Dit past binnen de doelstelling van het project en komt overeen met andere gemeenten die diftar invoeren. Deventer huishoudens hebben […]