Diepenvener: Geef jagers meer vrijheid om wildstand te reguleren

Algemeen nieuws 3 juli 2013 at 08:02

De Tweede Kamer praat na het zomerreces over samenvoeging van drie natuurwetten. Boswet, Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en Faunawet zouden moeten opgaan in de nieuwe Wet Natuurbescherming. D66, PvdA en GroenLinks willen in het kader van de nieuwe wet dat jagers alleen nog wild mogen schieten dat duidelijk schade […]