Het is al weer ruim een jaar geleden dat ook in Diepenveen een wereldkoor is opgericht, in Deventer bestond al een wereldkoor. Zo’n 40 belangstellenden meldden zich toen aan voor de Open avond in de Hof van Salland, sommigen met de nodige zangervaring maar voor de meesten was het een nieuwe uitdaging. Onder leiding van de ervaren dirigente Ruurdtje van den Berg uit Olst werden de beginselen van het samen zingen bijgebracht. Al vlot werd op redelijk niveau gezongen, zelfs het meerstemmig zingen klonk al goed.

Het koor dat nog steeds uit 40 leden bestaat zingt diverse liederen uit vele landen en in allerlei talen: swingend, sfeervol en niet te moeilijk. Het koor is geschikt voor beginnende en voor gevorderde zangers. Na een jaar oefenen raken de leden steeds meer op elkaar ingespeeld en klinken canons en meerstemmige liederen steeds beter.
Harmonie in een koor is natuurlijk belangrijk en aangezien het koor voornamelijk uit vrouwen bestaat is men vooral op zoek naar mannen om de tenorpartij en de baspartij te versterken om zodoende meer evenwicht tussen de verschillende stemmen te krijgen.

Wereldkoor Diepenveen

Om geïnteresseerden kennis met het koor te laten maken werd afgelopen maandagavond een meezingavond georganiseerd. Maar liefst 10 mensen lieten hun enthousiasme blijken en vonden hun plaats tussen de leden van het koor. Na de ‘warming up’, de oefeningen werd al gelijk vierstemmig gezongen. Het koor zingt a capel’la dus zonder instrumentale begeleiding en dat gaat al heel goed. De 7 mannelijke leden deden hun uiterste best om de sopranen en alten voldoende ondersteuning te bieden maar kunnen zeker nog wel een aantal collega’s gebruiken. Het komende jaar wil het koor zich meer profileren door het geven van concerten om nog meer mensen te laten genieten van de liederen en natuurlijk hoopt men nog meer koorleden te mogen verwelkomen, om in een gezellige ambiance samen te zingen in het Wereldkoor Diepenveen.

Wilt u zelf ervaren hoe plezierig het is om mee te zingen in dit laagdrempelig wereldkoor dan bent u iedere maandag van 20.00 tot 21.30 uur van harte welkom in de Hof van Salland.

Tags