Tijdens het jaarlijks concert van christelijke zangvereniging Soli Deo Gloria uit Diepenveen zijn maar liefst vier leden, allemaal dames in het zonnetje gezet vanwege het aantal jaren dat zij al in een koor zingen. Secretaris van het koor Gerda Elsman werd in de bloemetjes gezet vanwege haar 50-jarige jubileum, zij kreeg een mooie pen met inscriptie. De andere drie dames, Alie Nieuwenhuis, Mientje Jeurlink en Mien Grievink beleefden al hun 60-jarige jubileum. Zij kregen een prachtige kaars met daarop het logo van Soli Deo Gloria mee als aandenken aan hun jubileum. Na het ontvangen van een prachtig boeket bloemen viel hen een welgemeend applaus ten deel. Eigenlijk waren er vijf jubilarissen maar om reden van gezondheid kon één van hen niet aanwezig zijn, dat is mevrouw Aaltje Harmsen die zelfs al 70 jaar lid is van een koor. Zij zal binnenkort thuis gehuldigd gaan worden.

Voor het eerst sinds jaren (buiten de jubileumjaren om) concerteerde de zangvereniging niet in de Hof van Salland maar in de historische dorpskerk. Door organisatorische omstandigheden werd het bestuur genoodzaakt om voor een andere locatie te gaan. “Eigenlijk is onze kerk toch een veel mooiere plek voor ons jaarconcert”, zegt één van de bestuursleden. Dit betekende wel dat voor het eerst sinds ruim dertig jaar na afloop van het concert geen toneeluitvoering van OCH uit Holten meer gegeven kon worden. “Dat doet ons wel een beetje pijn aangezien de combinatie van zang en toneel al jarenlang een succes was. Sommige mensen kwamen juist voor het toneel dat in het dialect werd uitgevoerd en altijd hilarisch was. Echter, er zijn ook mensen die niet zo van de toneeluitvoering hielden. Misschien konden ze het dialect niet zo goed verstaan”, zegt het bestuurslid met een glimlach. Het aantal aanwezigen was er deze keer niet minder om, zo’n 160 mensen genoten van het concert. “We hadden nu ook ander publiek, mensen die voor de muziek kwamen en niet voor toneel”.

Soli Deo Gloria huldigt jubilarissen

Verweven in het programma zaten ook twee optredens van het fluitkwartet Zutphen, vier dames die op professioneel niveau op hun dwarsfluiten de aanwezigen in vervoering brachten. Ook vaste begeleider op piano, Marijn Siero soleerde tijdens het programma. Eigenlijk was het de bedoeling dat hij samen met Joan Jonkman, de dirigente van de zangvereniging een quarte mains ten gehore zou brengen. Twee pianisten die gelijktijdig op dezelfde piano spelen. Door verwonding aan een vinger moest de dirigente deze keer de piano onberoerd laten.
Het programma bestond vooral uit geestelijke liederen maar ook moderne nummers vulden de kerk. Zelfs een deel uit een bekende musical nam het koor voor haar rekening waardoor het programma divers van invulling was.

Na afloop van het concert bedankte de voorzitter, de heer Ap Smeenk alle aanwezigen voor de komst en belangstelling. Naast de jubilarissen werden ook de dirigente, de pianist en de fluitisten nog in de bloemetjes gezet, waarna een ieder werd uitgenodigd om onder het genot van een kopje koffie nog even na te praten in de tent naast de dorpskerk.

Tags