Ook dit jaar weer organiseerde basisschool De Zonnewijzer een Schoolpleinfeest voor al haar leerlingen, leerkrachten en ouders. Al jaren gebeurt dit aan het einde van het schooljaar. Onder goede weersomstandigheden, het was niet meer zo warm en gelukkig was het droog vermaakte een ieder zich op eigen manier. Belangrijk onderdeel van het programma was het optreden van muziekvereniging Sempre Crescendo.

Het is geen toeval dat de muziekvereniging voor de muzikale omlijsting zorgde, de school en Sempre Crescendo werken al een aantal jaren samen om kinderen te stimuleren een muziekinstrument te bespelen. Dit gebeurt door het Windkracht 6 project. Windkracht 6 is een muziekprogramma speciaal ontwikkeld voor basisscholen, voor leerlingen van 8 t/m 10 jaar. Naast de muzieklessen die door de leerkrachten worden gegeven worden alle leerlingen in de groepen 3 t/m 8 de gelegenheid geboden om zich aan te melden voor een drietal proeflessen op een instrument naar keuze.

“Doel van al deze activiteiten is om kinderen kennis te laten maken met muziekinstrumenten en ze enthousiast te maken voor de muziek”, aldus voorzitter Karin van Berkel. “De muziekworkshops zijn dit jaar voor het eerst georganiseerd, het Windkracht 6 project vond nu al voor de vijfde keer plaats, steeds in samenwerking met groep 6. De leeftijd van de kinderen in die groep is heel geschikt voor een dergelijk project.
Je zult begrijpen dat wij heel blij zijn met alle ruimte op school voor muziek. Muziek maakt mensen blij, muziek maken maakt mensen ook blij en heeft een positief effect op oa de sociale ontwikkeling van kinderen (en volwassenen) en op de ontwikkeling van onze hersenen. Daarnaast is het gewoon heel erg leuk”, zegt de enthousiaste voorzitter.

Tijdens het Schoolpleinfeest hebben leerlingen die proeflessen hebben gevolgd een kort optreden gegeven, een welgemeend applaus viel hen ten deel. “Heel knap wat ze al na een paar lessen kunnen”. Aansluitend hebben de slagwerkgroep, onder leiding van Gerrit Reijnders en daarna het orkest, onder leiding van Martin van Zanten een optreden verzorgd.

Ook op basisschool De Slingerbos verzorgt Sempre Crescendo muziekworkshops en wordt het Windkracht 6 project uitgevoerd voor groep 6 en hier ook voor de combinatiegroep 5/6. Tijdens hun Schoolpleinfeest zal muziekvereniging Sempre Crescendo wederom van zich laten horen.

Fotografie Harry Mulder

Tags