In de Herbergier te Olst vond onlangs een optreden van zangvereniging Soli Deo Gloria plaats. De zangvereniging die hier al vaker van zich heeft laten horen kwam niet alleen om de bewoners te laten genieten van gezellige meezingliedjes maar ook om mevrouw Aaltje Harmsen-Boschloo te huldigen voor haar 70 jaar lidmaatschap van een zangvereniging. Tijdens het jaarlijks concert dat twee maanden geleden plaatsvond in de dorpskerk van Diepenveen kon mevrouw Harmsen om gezondheidsreden niet aanwezig zijn dus werd zij thuis gehuldigd. Na jaren in Diepenveen woonachtig te zijn geweest geniet ze nu samen met haar man Henk van haar oude dag in de Herbergier, voorheen villa ’t Polletje.

Aaltje Boschloo is in 1947 als 18-jarige begonnen met zingen in het Christelijke Gemengde Koor “Soli Deo Gloria” in haar geboortedorp Colmschate, daar is ze blijven zingen tot begin jaren zestig. Aaltje, in 1954 getrouwd met Henk Harmsen en verhuisd naar de Platvoet werd in 1965 lid van de toen net opgerichte zangvereniging Soli Deo Gloria in Diepenveen. Deze vereniging is destijds ontstaan uit een fusie tussen het toenmalige kerkkoor en de Christelijke gemengde zangvereniging Looft den Heer. De drijvende kracht hierachter was dominee Knorth die in dat jaar voorganger werd van de Kerkelijke Gemeente in Diepenveen. Twee koren met dezelfde doelstelling in een relatief kleine gemeenschap vond de dominee niet goed en opperde daarom dat het beter was om de krachten te bundelen. Een fusie levert in meerdere opzichten een positieve bijdrage aan de gemeenschap in het dorp, was zijn devies.

De eerste dirigent was de heer Kluin uit Gorssel en de repetities vonden tot voor kort plaats in de Consistorie van de dorpskerk maar deze ruimte werd te klein. Het aantal leden groeide, mede doordat andere koren ophielden te bestaan en sommige leden van deze koren besloten om verder te zingen in Soli Deo Gloria telt de zangvereniging nu 35 leden. Tegenwoordig wordt in de Notenhof gerepeteerd.
Het koor mag zich prijzen met een zeer vakbekwame dirigent, Joan Jonkman. Zij is de dochter van oud-dirigent Flip Jonkman en geeft op een gedreven en prettige wijze leiding aan het koor. In een gezellige sfeer worden de leden gestimuleerd waardoor het niveau van de zang op aanvaardbare peil blijft of zelfs iets hoger.

Tijdens het concert in de Herbergier werd mevrouw Harmsen dus even in het zonnetje gezet. Voorzitter Ab Smeenk las een speciaal op haar gemaakt gedicht voor waarna penningmeester Jan Nieuwenhuis haar een prachtig boeket bloemen aanbood. Zichtbaar genoot ze van alle aandacht, na het zingen van het “Lang zal ze leven” kreeg ze een welgemeend applaus van alle medebewoners en natuurlijk de koorleden van Soli Deo Gloria.

Fotografie Harry Mulder

[AFG_gallery id=’224′]

Tags