Bewoners uit Diepenveen wachten niet langer af of de hoosbuien van de toekomst het dorp overspoelen en de riolen laten overlopen. Ze pakken de schop en laten het overtollig regenwater gecontroleerd in hun eigen tuin de grond in lopen.

Op 6 juni is er in de Hof van Salland een informatie avond hoe je zelf het regenwater af kunt koppelen. Een paar Diepenveense bewoners hebben dit in hun eigen tuin al uitgevoerd. Ze vertellen over hun ervaringen. Daarnaast is er algemene informatie over verschillende manieren van regenwater af koppelen. Hoeveel het kost en welke subsidie je kunt krijgen.

Geen regenwater in het riool
Voor Duurzaam Diepenveen is de actie ‘Diepenveen gaat het hemelwater te lijf ’ van belang. Bij hevige regenbuien kan het water in de grond infilteren en wordt het niet geloosd op het riool. Het kan dan de planten in de eigen tuin van voldoende water voorzien. Door de klimaatverandering zullen vaker hevige buiten vallen in korte tijd. Dat kan het riool niet altijd aan, wat kan leiden tot straten die blank staan of ongezuiverd rioolwater in sloten en vijvers. Ook het afkoppelen van regenpijpen op het riool draagt hier aan bij.

Tags