De komende jaren verandert vervoer en mobiliteit in Diepenveen. De traditionele openbaar vervoerdiensten gaan verdwijnen, want buslijn 161 trekt te weinig reizigers en de regiotaxi vervoert alleen nog mensen met een WMO indicatie.

Diepenveen is een dorp van autobezitters, met meer voertuigen dan huishoudens. Innovatieve vervoersopties als elektrisch rijden, deelauto’s en meerijd-apps voor Diepenveners zijn er nog nauwelijks. Voor de mensen die de trein gebruiken, blijkt de fiets goed te passen in de vervoersketen, zeker met de nieuwe fietsenstalling bij het Deventer Station. De oudere Diepenveners redden zich nog redelijk voor de eigen mobiliteit, maar maken zich zorgen over de nabije toekomst. Zij helpen elkaar waar dat kan, maar er komen steeds meer ouderen omdat het dorp vergrijst. Wat aanvullende vervoerdiensten betreft is er nu alleen de Vrijwillige Hulpdienst Diepenveen.

Prijsvraag voor het dorp
Duurzame Mobiliteit Diepenveen vindt dat er meer aandacht moet komen voor vervoer en mobiliteit voor iedereen in het dorp, nu en straks. Met vragen als “Hoe reis je in 2025 van en naar Diepenveen? Hoe kom je bij het Deventer Ziekenhuis of bij het Hof van Salland? Hoe duurzaam is dat vervoer, voor mens, milieu en planeet?” wordt daarom in de periode maart t/m juni 2017 een prijsvraag georganiseerd, gericht op mobiliteit en vervoer in en rond Diepenveen in de nabije toekomst.

De prijsvraag is bedoeld om inwoners, ondernemers en instellingen in Diepenveen en Deventer uit te dagen om met nieuwe ideeën te komen, als het om collectief vervoer en alternatieve, duurzame mobiliteitsoplossingen gaat. De prijs is vooral dat het eigen idee ook echt gerealiseerd wordt. De prijsvraag staat open voor iedereen in Diepenveen en Deventer. Inzendingen zijn maximaal 200 woorden, eventueel aangevuld met tekeningen, afbeeldingen en ander beeldmateriaal. Inzendingen kunnen digitaal ingediend worden via de website www.duurzaammobiliteit.nl of via emailadres info@duurzaammobiliteit.nl. Let op dat naam, adresgegevens en emailadres vermeld zijn.

De sluitingsdatum voor inzendingen voor de prijsvraag is 30 april 2017. Meer informatie over de prijsvraag, inclusief het prijsvraagreglement “Van droom naar prijs”, is te vinden op de website van Duurzame Mobiliteit Diepenveen, onder het kopje ‘Prijsvraag’.

Over Duurzame Mobiliteit Diepenveen
Duurzame Mobiliteit Diepenveen is in Diepenveen betrokken bij alles dat met mobiliteit, openbaar of collectief vervoer, slim delen van vervoersmiddelen en nieuwe mobiliteits-apps te maken heeft. Voor meer informatie, neem contact op met Mark Verhijde, kwartiermaker, telefoon 06-52653005 of email mark.verhijde@gmail.com.

Tags