Voor wie in deze tijd van het jaar een bezoek brengt aan Nieuw Sion kan de aanwezigheid van de zwaluwen niet onopgemerkt blijven. Deze zwaluwen die al sinds jaar en dag de vaste bewoners zijn van de voormalige abdij zijn Boerenzwaluwen, te herkennen aan een roodbruine keel en voorhoofd en een lange staart.

Bij het naar binnengaan van de poort komen ze je soms al tegemoet, niet zo gek als je je bedenkt dat de nesten zich precies boven je hoofd bevinden. Misschien wel symbolisch aangezien zwaluwen in het Volksgeloof als geluksbrengers gelden. Af en aan vliegen de kleine vogeltjes om hun jongen te voeden, je moet goed kijken want voor je het weet zijn ze al weer weg. Als je geluk hebt rusten ze even uit en zie je de zwaluwen op de ketting van de oude bel zitten.

Al vliegend vangen ze de insecten, pijlsnelle wendingen maken deze vogeltjes tot ware acrobaten. Niet alleen in de tuin maar ook boven de berceau weten ze het broodnodige voedsel te vinden.
Na overwinterd te hebben in centraal- en West-Afrika zijn de zwaluwen vanaf half april weer in grote getale aanwezig in Europa en keren terug naar hun vertrouwde locatie, weer op zoek naar het nest dat in voorgaande jaren voor nakomelingen heeft gezorgd. Oude nesten worden meestal door het zwaluwenpaar hersteld en opnieuw in gebruik genomen zodat Nieuw Sion altijd kan rekenen op deze milieuvriendelijke insectenbestrijders die menig bezoeker omhoog laat kijken om toch maar een glimp van deze nuttige vogeltjes op te vangen.

Fotografie Harry Mulder

Tags