De Boxbergerweg in Diepenveen is een van de fraaiste toegangswegen van Deventer. Hoewel de bebouwde kom duidelijk staat aangegeven en 50 km/h de maximumsnelheid is, wordt er volgens aanwonenden vaak te hard gereden en zijn er een flink aantal ongelukken gebeurd.

Voor de Groenlinks fractie reden op opheldering van het college te vragen: hoe staat het met de verkeersveiligheid en welke oplossingen zijn op korte termijn mogelijk om het rijgedrag positief te beinvloeden? GroenLinks hoopt dat deze racebaan snel aangepakt wordt.

Tags