Zaterdag 12 maart 2016 houden wij onze jaarlijkse uitvoering in het “Hof van Salland”,
Dorpsstraat 30 in Diepenveen. Aanvang 19.30 uur.

Voor de pauze brengen wij liederen ten gehore van G.F. Händel, W.A. Mozart e.a. Dit alles onder leiding van onze dirigent, mw. Joan Jonkman met aan de piano de heer Marijn Siero.

Na de pauze presenteert toneelvereniging O.C.H. Holten een blijspel genaamd:

‘ De Milieu-apostel’.

Ook is er weer een verloting met mooie prijzen.
Al met al belooft het een prachtige avond te worden waarbij wij hopen u te mogen begroeten.
U bent van harte welkom.

Ook zijn wij op zoek naar leden en donateurs. Voor nadere informatie hierover kunt u contact opnemen met onze voorzitter, de heer A. Smeenk, via e-mail a.smeenk@kpnmail.nl, onze secretaris mw. G.B. Elsman-Beeftink, via e-mail secr.solideogloria@home.nl of telefonisch via onze penningmeester, dhr. J. Nieuwenhuis 0570-591388.
U doet er ons, als vereniging, een groot plezier mee!

Tags