Tijdens het concert van Muziekvereniging Sempre Crescendo op zaterdagavond 5 november jl. is de heer Gerrit Beunk gehuldigd voor zijn 50-jarig lidmaatschap van de vereniging.

Ter ere van zijn 50-jarig lidmaatschap ontving hij tijdens het concert een zilveren speld en oorkonde van de KNMO (Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie) uit handen van voorzitter Karin van Berkel.
Gerrit Beunk is sinds 1966 lid van de Diepenveense muziekvereniging en heeft zich altijd actief ingezet voor de vereniging. Hij was en is een goede en toegewijde muzikant, die zelden een repetitie overslaat.

In de loop van die 50 jaar heeft de heer Beunk meerdere instrumenten bespeelt, zoals trompet, tuba en speelt nu al vele jaren op hoorn. Daarnaast is hij bestuurslid en penningmeester geweest van Sempre Crescendo en heeft hij jarenlang muzieklessen op blokfluit en koperinstrumenten verzorgd voor de leerlingen. Dit alles heeft hij altijd met veel inzet, zorgvuldigheid en enthousiasme gedaan.

huldiging-gerrit-beunk

Ook nu zet hij zich nog steeds actief in tijdens o.a. de bekende oliebollenacties van Sempre Crescendo, de verkoop van loten voor de Grote Clubactie en het inzamelen van sponsorgelden voor het Instrumentenfonds van de muziekvereniging.

Karin van Berkel bedankte de heer Beunk tijdens haar toespraak heel hartelijk voor zijn inzet in de nu 50 jaar van zijn lidmaatschap. Tot slot verraste Gerrit Beunk de aanwezigen door een mooi muziekstuk aan de vereniging aan te bieden. Binnenkort zal dit stuk tijdens de repetitie op de lessenaar staan.

Tags