Erg mooi is het niet, Het Necrologium en Cartularium van het convent der reguliere kanunnikessen te Diepenveen. Het handschrift bestaat uit 744 smoezelige papieren kwartobladen met een versleten perkamenten omslag en een eenvoudige koperen sluiting. Het lijkt in de verste verte niet op een van de rijkelijk versierde getijdenboeken die we uit deze periode en streek kennen, maar toch is dit handschrift van onschatbare waarde.

Het handschrift is geschreven tussen circa 1456 en 1517 in het vrouwenklooster van Diepenveen en bevat een schat aan informatie voor historici en genealogen. Vermeldingen over de ligging van erven en landerijen, de namen van allerlei ambtsmannen, gerichtslieden en andere wereldlijke personen zijn van groot belang voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Diepenveen en wijde omstreken.

Lees meer…

Tags