In de Hof van Salland in Diepenveen werd afgelopen zaterdagavond weer de jaarlijkse uitvoering verzorgd door de gemengde zangvereniging Soli Deo Gloria onder leiding van dirigent Joan Jonkman. Onder begeleiding van pianist Marijn Siero werd een gevarieerd programma ten gehore gebracht.

De avond werd begonnen met een samenzang waardoor alle aanwezigen in de gelegenheid werden gesteld om met het koor mee te zingen. Eens te meer bleek maar weer dat veel mensen kunnen zingen, van harte werd een ieder dan ook uitgenodigd om zich aan te sluiten bij het koor. Het koor kan altijd versterking gebruiken. Daarna werden liederen van verschillende genre gezongen “My heart will go on” uit de film “Titanic”. Het bekende “Plaisir d’Amour” werd in het Duits gezongen zodat iedereen begreep waarover het ging.

Jubilaris
Ook dit jaar had het koor weer een jubilaris in haar midden, de heer Piet Visser is maar liefst 60 jaar lid van een zangkoor waarvan de laatste 50 jaar van dit koor en is één van de weinigen die de oprichting van Soli Deo Gloria heeft meegemaakt.

Hij kreeg naast een bos bloemen een gegraveerde kristallen vaas, welke in het voormalige Oost-Duitsland is gemaakt. De secretaris van de vereniging, Gerda Elsman vertelt: “In de communistische tijd waren we in Hongarije op vakantie, daar kregen we kennis met een Oost-Duitse familie. Mensen die toen achter het ‘IJzeren Gordijn’ woonden konden nog niet naar het Westen voor een vakantie. De man van deze familie is kristalslijper en kan onder andere prachtig vazen decoreren. Zodoende kwamen we op het idee om door hem de glazen te laten graveren. We moeten er iedere keer wel een eind voor rijden, deze familie woont in een klein plaatsje met de naam Satzung gelegen tegen de grens met Tsjechie maar het is de moeite waard”, aldus de secretaris. Een welgemeend applaus viel de jubilaris ten deel waarna het koor een speciaal lied voor hem zong.

Piet Visser 60 jaar lid

Nog een jubileum
Na afloop van de zanguitvoering konden de ruim 150 aanwezigen genieten van een toneelstuk van OCH (Ontspanning Club Holten) Deze toneelclub verleent al heel wat jaren haar medewerking aan de avond van de uitvoering van Soli Deo Gloria. Het bleek dat zij voor de 40e keer de avond van de uitvoering completeerden. Nog voor aanvang van het toneelstuk werden alle spelers en medewerkers van OCH voor dit heugelijke feit naar voren gehaald waarna een ieder een prachtige roos kreeg aangeboden en ook voor hen werd een speciaal lied gezongen.

Dit jaar was de titel van het in het dialect opgevoerde toneelspel “De Milieu-apostel” waarin een nieuwgekozen burgemeester zich wilde profileren als vooruitstrevend door een nieuw systeem voor het ophalen van huisvuil onder de aandacht te brengen. Het milieubewustzijn van de gemeenteambtenaren en de burgers werd danig op de proef gesteld. Hilariteit alom, de ene gevleugelde uitspraak na de andere.

Toneelclub OCH uit Holten

Na afloop werden alle leden van het toneel wederom bedankt door de voorzitter en natuurlijk in de bloemetjes gezet. De combinatie van zang en toneel is een inmiddels bekende traditie tijdens de jaarlijkse uitvoering van Soli Deo Gloria die voor velen nog lang in stand gehouden mag worden.

Op het einde van deze gezellige avond vond ook nog een verloting plaats waardoor men, al dan niet onder het genot van een alcoholische versnapering kon terugkijken op deze zaterdagavond.

Soli Deo Gloria 2016

Tags