Ondanks dat we in de zomer zitten wordt er door de gemeente Deventer al gekeken naar de begroting voor het strooien in 2016-2017. Het aantal strooiroutes gaat terug van 12 naar 10. Dat is het gevolg van een door de raad in 2010 opgelegde bezuiniging van zo’n € 50.000 in 2015. De aanpassingen in het strooiplan hebben vooral grote gevolgen voor de gladheidsbestrijding in het buitengebied waaronder Diepenveen

Deventer, Raalte en Olst-Wijhe hebben gezamenlijke criteria opgesteld voor de gladheidsbestrijding. Voor de buitengebieden geldt dat er gestrooid wordt op maximaal 3 kilometer afstand van de woning. Dat was 1 kilometer. Het strooibeleid voor de stad Deventer wordt nu ook doorgevoerd in de dorpen. Dit houdt in dat de toegangswegen van en naar de wijken daar ook niet meer worden gestrooid.

PAARS: Strooiroutes 2016 - 2017 - ROOD: Te vervallen strooiroutes

PAARS: Strooiroutes 2016 – 2017 – ROOD: Te vervallen strooiroutes

Tags