Beste mensen van verenigingen, organisaties, ondernemers in Diepenveen,

In juni heeft u allemaal van Peter van Leent, bestuurslid Kulturhus Diepenveen, de terugblik op onze bijeenkomst in april over de versterking van de brugfunctie van het Kulturhus ontvangen. In de terugblik kondigden we aan dat de Initiatiefgroep Samenwerking zal uitzoeken op welke wijze.

– We invulling kunnen gaan geven aan het Digitale Dorpsplein. De initiatiefgroep is onlangs bij elkaar geweest en heeft de eerste stappen gezet. Hierover willen we u graag puntsgewijs informeren. Stimuland heeft ons laten weten dat de Provincie Overijssel de financiĆ«le bijdrage aan digitale dorpspleinen in de provincie on hold heeft gezet. Dat betekent dat er voorlopig van de Provincie geen ondersteuning verwacht kan worden.

– De initiatiefgroep heeft besloten om zich hierdoor niet te laten hinderen en zelf de haalbaarheid van een Diepenveens Digitaal Dorpsplein te onderzoeken. Wiebe Groenwold van de Diepenveense Courant wil met ons samenwerking en is dan ook toegetreden tot de initiatiefgroep.

– De komende tijd gaan we ons bezig houden met hoe ons Digitale Dorpsplein eruit moet gaan zien: wie zullen de gebruikers zijn, wat willen we digitaal gaan communiceren, hoe kunnen we zoveel mogelijk organisaties, verenigingen, ondernemers, etcetera hierbij betrekken en hoe krijgen we daarna alle informatie die voor Diepenveners van belang is ook daadwerkelijk op het Digitale Dorpsplein. Dit willen we rond de herfst klaar hebben in een beknopt en toegankelijk beleidsplan. Daarin zullen we ook een financieel plaatje maken en nagaan welke menskracht we nodig hebben om het Digitale Dorpsplein – als het er eenmaal staat- langdurig actueel, alert en goed gelezen te houden.

– We willen het Digitale Dorpsplein klein beginnen en later naar behoefte kunnen uitbreiden. In elk geval zal er een jaaragenda op komen met alle activiteiten en evenementen die er in Diepenveen zijn: van dorpsfeest, braderie, rommelmarkt, tot activiteiten van DSC, het wekelijkse hofdiner, kinderactiviteiten etc. De jaaragenda zal pas echt werken als we ook alle activiteiten die breed toegankelijk zijn erop hebben staan. Daarnaast zal er een onderdeel zijn met informatie van (liefst alle) organisaties op het gebied van Sport – Kunst & Cultuur – Maatschappelijke Binding. Ook Vraag & Aanbod vrijwilligers kan deel uitmaken van de site, net zoals bijvoorbeeld Vraag & Aanbod materialen. We zullen met de OVD nagaan of het Digitale Dorpsplein een functie voor Ondernemend Diepenveen kan hebben. Voor kleine verenigingen of initiatieven zonder eigen website kan het Digitale Dorpsplein desgewenst een functie vervullen.

We willen u graag regelmatig blijven informeren over de voortgang van onze werkzaamheden en dat gaan we zoveel mogelijk doen via www.Diepenveensecourant.nl. Kijkt u dus regelmatig even op deze website. Daarnaast willen we u ook persoonlijk kunnen berichten, wilt u ons op het mailadres: info@kulturhusdiepenveen.nl laten weten op welk mailadres u post van ons wilt ontvangen. We blijven tot een bericht van u het mailadres dat we nu op onze verzendlijst hebben staan gebruiken.

Met vriendelijke groet, namens de initiatiefgroep,

Marianne Huibers

De Initiatiegroep Samenwerking bestaat uit:

Kulturhus Diepenveen: Peter van Leent en Marianne Huibers
Werkgroep behoud voorzieningen Diepenveen: Piet van den Noord
Bibliotheek en wijkwinkel: Maddi de Munnik
Diepenveense Sport Club: Paul de Groot
Dorpenplatform, afd. Diepenveen: Hennie Peters
Dorpscoƶperatie i.o.: Hanneke Hopman
Diepenveense Courant: Wiebe Groenwold

Tags