Vanwege het aanstaande vertrek van de huidige secretaris is het bestuur van het Kulturhus op zoek naar een secretaris die het vijfkoppige bestuur wil komen versterken.

Nu de verbouwing van het Kulturhus nagenoeg is voltooid is het bestuur van het Kulturhus zich aan het vernieuwen. De afgelopen maanden zijn drie nieuwe bestuursleden toegetreden en deze vernieuwing sluiten we nu graag af met de komst van een nieuwe secretaris.

De taken van de secretaris zijn:
– Opzetten en bijhouden van het archief, bij voorkeur digitaal en waar nodig op papier
– Actueel houden en bewaren van de dossiers
– Voorbereiden van de bestuursvergaderingen in overleg met de voorzitter, opstellen van actie- en besluitenlijsten
– Bijhouden van de administratie inzake exploitatie, verhuur en beheer
– Verzorgen van post en email-verkeer
– Zorgen voor de in- en externe informatievoorziening en in- en externe communicatie
– (Mede) opzetten en bijhouden van de website van het Kulturhus.

We zoeken een enthousiaste man of vrouw:
– die woont in Diepenveen en zich verbonden voelt met de doelstelling van het Kulturhus en wil bijdragen aan de verdere inhoudelijke ontwikkeling van het Kulturhus
– plezier heeft in plannen en organiseren en het bijhouden van de “papierwinkel”
– ideeën heeft over het opzetten en onderhouden van de website en de wijze waarop we onze externe communicatie het beste kunnen vormgeven.

Het bestuur van het Kulturhus is een vrijwilligersbestuur en werkt nauw samen met de beheerder tevens horeca-ondernemer van de Hof van Salland. We bieden een leuke vrijwilligersjob in een energieke omgeving. De tijdsinvestering zal gemiddeld circa 1 dagdeel per week bedragen.

Informatie wordt graag gegeven door Marianne Huibers, voorzitter, telefoon 0570-590010. Uw reactie kunt u mailen naar maphuibers@hotmail.com

Tags