De gemeente wil het bestemmingsplan voor het sportpark in Diepenveen wijzigen. Sportclub DSC wil op het park rondom 2 voetbalvelden hogere lichtmasten plaatsen. Daarnaast wil de club in de toekomst het clubhuis vergroten. Daar is een bestemmingsplanwijziging voor nodig.

Op 1 juni heeft de gemeenteraad het eerdere bestemmingsplan ingetrokken, dat voorzag in uitbreiding van het sportpark door de komst van tennisvereniging De Schapekolk. De Schapekolk is inmiddels verhuisd naar het vrijgekomen sportpark op Borgele.

Raad van state
Omwonenden van het sportpark Diepenveen maakten bezwaar tegen die eerdere bestemmingsplanwijziging. Deze procedure is formeel nog niet beƫindigd omdat men nog beroep kan instellen tegen het besluit tot het intrekken van het bestemmingsplan. Naar verwachting is het oude bestemmingsplan medio september definitief van de baan.

Vervolg
Het nieuwe bestemmingsplan ligt vanaf 21 juli ter inzage. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken reageren. De gemeente wacht met een uiteindelijk besluit tot vaststelling totdat de raad van state de eerdere procedure heeft stopgezet.

Tags