2 November is het Allerzielen, een avond waarop in veel kerken aandacht wordt geschonken aan dierbaren die overleden zijn. In kleine kring, thuis of elders wordt dan aan degenen gedacht die niet meer onder ons zijn.

De Dorpskerk in Diepenveen wil graag ruimte bieden aan allen die hun dierbaren willen gedenken. Op de avond van 2 november is de Dorpskerk geopend van half acht tot tien uur. Er is geen programma, geen toespraken, geen kerkdienst. U kunt zelf beslissen wanneer u komt en wanneer u weer gaat. In de kerk – die sfeervol is verlicht – is de mogelijkheid een kaarsje aan te steken of iets te schrijven in het voorbedenboek.

Het is een avond voor alle zielen, ongeacht kerkelijke achtergrond. Iedereen die behoefte heeft aan een moment samen-zijn, een kaarsje aansteken of een paar woorden in het voorbedenboek is van harte welkom.

Tags