Abdij Sion in Diepenveen is verkocht. Het klooster met land is verkocht aan een combinatie van Sallanders waaronder stichting IJssellandschap en de onlangs opgerichte stichting Nieuw Sion.

De stichting Nieuw Sion, met voormalig pastor Peter Dullaert als voorzitter, wil in de gebouwen een oecumenische monastieke communiteit vestigen. Bij de stichting zijn katholieke en protestantse kerken en gelovigen betrokken. De groep zal de getijdengebeden voortzetten en ruimte bieden aan gasten om zich te bezinnen. Daarmee blijft het karakter van de abdij grotendeels behouden.

Tags