Het is zondag 22 februari 2015 als de bezoekers die deelnemen aan de wekelijkse Eucharistieviering in de kerk van abdij Sion kunnen lezen dat op 24 mei, Pinksterzondag hier de laatste openbare Eucharistieviering zal plaatsvinden. Al geruime tijd was bekend dat de abdij veel te groot is voor de communiteit die er nog woonde en dat men op zoek was naar een kleinere locatie waar de overgebleven broeders hun heil zouden kunnen vinden.

Het eiland Schiermonnikoog kwam in beeld en regelmatig gingen een paar broeders om beurten erheen om te bekijken wat de mogelijkheden daar waren. Dit betekende dat de zondagse Eucharistievieringen in abdij Sion door minder broeders moest worden verzorgd, dat bleek toch een grote belasting te zijn waardoor het besluit is genomen om geen openbare Eucharistievieringen meer te verzorgen. “We bewaren niet de as maar geven het vuur door”, motiveerde abt Alberic de keuze voor Pinksteren. Vanaf september 2014 was het gastenhuis al gesloten.
Abdij Sion stond te koop, een aantal gegadigden meldden zich maar uiteindelijk werden de gebouwen gegund aan de Stichting Nieuw Sion en de Stichting IJssellandschap.

Nieuw Sion bestaat uit mensen die nauwe banden hebben met het kerkelijk leven in deze regio, zowel katholieken, protestanten en mensen die zich verbonden voelen met de gereformeerde kerken (3G-kerken) zullen gezamenlijk een oecumenisch draagvlak vormen om deze locatie te behouden voor gebed en bezinning. Voor de broeders een belangrijke reden om het deze Stichtingen te gunnen, die het bewaren van de monastieke ambiance zoals velen deze jarenlang hebben mogen ervaren wil behouden.

Maandag 28 december 2015 was de laatste Vesper met aansluitend de sleuteloverdracht. De volgende ochtend verlieten de laatste vier broeders definitief de abdij op weg naar Schiermonnikoog alwaar zij een voorlopig onderkomen hebben. De bedoeling is dat in de toekomst een nieuw klooster op de eiland zal worden gebouwd. Drie oudere broeders wonen momenteel nabij de abdij van de Trappisten in het Belgische Westmalle, voor hen was de verhuizing naar Schiermonnikoog een te grote belasting.

Wanneer het nog te bouwen klooster gereed is moet nog worden afgewacht, misschien dat dan de broeders weer herenigd worden tot de communiteit zoals zij al jarenlang gewend waren in hun geliefde abdij Sion.

[AFG_gallery id=’199′]

Fotografie Harry Mulder (c)

Tags