De tweede fase van het project ‘Diepenveen, daar doe ik het voor’ is voorbij. En dat betekent tevens het einde van het gehele project, waarvan u hieronder de wetenswaardigheden aantreft. In de eerste fase zijn ruim 20 vrijwilligers geworven.  In de tweede fase van najaar 2013 tot eind 2014 zijn ruim dertig vrijwilligers bereid gevonden zich in te zetten voor verenigingen en activiteiten in Diepenveen.

De tweede fase van het project was een doorstart van de taakgroep verenigingen en vrijwilligers van Ons Diepenveen 2020. Vele Diepenveners en een aantal verenigingen uit Diepenveen hebben samengewerkt om te inventariseren waar het talent ligt bij 60-plussers, ook dit keer de doelgroep van het project. Via vraaggesprekken door vrijwillige interviewers zijn mensen bevraagd naar hun mogelijkheden en wensen en is afgesproken dat ze, als ze dat wilden, bemiddeld zouden worden naar concreet vrijwilligerswerk. Tevens hebben de Diepenveense verenigingen aangegeven voor wat voor vrijwilligersklussen zij mensen zochten.

Even de cijfers van fase 2 op een rijtje:
– weer ongeveer 400 Diepenveners uit de doelgroep (60+) hebben een brief gekregen met de vraag of ze geïnterviewd wilden worden,
– 51 mensen wilden geïnterviewd worden en dit is ook gebeurd,
– 8 mensen bleken niet beschikbaar voor (nieuw) vrijwilligerswerk,
– 11 mensen wel, maar niet nu maar over enige jaren,
– en 38 mensen hebben zich aangemeld voor vrijwilligerswerk en zijn geplaatst bij een van de aanvragers (25 mensen) of direct beschikbaar (13 mensen, m.n. voor de Dorpscoöperatie Diepenveen i.o.)

Beide rondes (fase 1 en 2) van het project hebben 69 vervulde vrijwilligersfuncties (actieve vrijwilligers) opgeleverd, een heel mooi aantal. Het project heeft veel positieve reacties opgeleverd: via de interviews hebben dorpsgenoten elkaar (beter) leren kennen. Verenigingen hebben samen gezocht naar vrijwilligers en niet ieder voor zich. Daardoor zien verenigingen ook andere kandidaten voor hun vacatures en wordt niet alleen maar in de bekende vijver gevist. En waar het uiteindelijk bij het project om ging: Diepenveen heeft meer actieve vrijwilligers gekregen voor werkzaamheden die nuttig zijn voor de Diepenveners en haar verenigingen.

Tags