Ieder jaar op 8 september is het Wereldalfabetiseringsdag. In de week rond deze dag organiseren honderden organisaties een evenement rondom taal en geletterdheid. Bij elkaar opgeteld vormen deze evenementen de Week van de Alfabetisering.

Lezen en schrijven is namelijk essentieel voor de toekomst van iedereen. Tijdens de Week van de Alfabetisering vestigen wij (Taal- Digipunt en alliantiepartners) extra aandacht op het belang van geletterdheid.

Dinsdag 8 september Woezel & Pip voorleesactie
Een aantal kinderdagverblijven en peuterspeelzalen doen mee aan de landelijke BoekStart voorleesactie voor ouders. Het doel hiervan is extra aandacht voor taalstimulering en het voorkomen van laaggeletterdheid. Goede taalstimulering helpt de woordenschat van kinderen vergroten, hun taalvaardigheden verbeteren en het is nog hartstikke leuk ook!
Kinderdagverblijf Landstede Kinderopvang Kiekeboe Diepenveen. Er wordt aan de kinderen en hun ouders voorgelezen uit Woezel & Pip

Kijk voor meer informatie op: www.obdeventer.nl/taaldigipunt

Tags