Woensdag 3 juni wisselen ruim 100 mensen van 21 verschillende Nederlandse waterschappen in Diepenveen kennis uit over het maaibeheer van sloten.

De dag wordt georganiseerd door de nieuwe Community of Practice Beheer en Onderhoud, een gezamenlijk initiatief van waterschap Aa en Maas en STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer). Het Waterschap Groot Salland maakt deel uit van de Stuurgroep Beheer & Onderhoud.

Hoe het maaionderhoud wordt uitgevoerd, heeft veel invloed op de functies van het watersysteem: de aan- en afvoer, de waterkwaliteit en de ecologie – en op de onderhoudskosten. ’s Morgens vertellen enkele waterschappen in het Hof van Salland over pilots die zij hebben uitgevoerd op het gebied van aangepast maaibeheer. ’s Middags gaat het gezelschap in groepen op de fiets langs zeven locaties in de omgeving van Diepenveen voor een buitendemonstratie van enkele innovatieve maaimachines.

Machine die rekening houdt met fauna in watergang

Machine die rekening houdt met fauna in watergang

Tags