Het is maart. De temperatuur stijgt, de vogels fluiten en de krokussen staan weer in bloei. Over een paar weken lopen de koeien in de wei en binnenkort gaan ook de schapen met hun lammeren weer naar buiten. Ook de schapen van de familie Schokker in Diepenveen zullen over niet al te lange tijd met hun lammeren rondom de boerderij lopen te grazen. Tjoeneklooster, de naam van de boerderij ligt aan de Schapenzandweg. Hoe toepasselijk.

In vroegere jaren ging men met de schapen door de huidige Schapenzandweg en Roeterdsweg naar de Schapenkolk waarin de dieren werden gewassen, voorafgaand aan het scheren. Schapenkolk is later de naam van de tennisclub geworden en het bruggetje over de Zandwetering heeft Schapenbrug als naam gekregen.
In de kraamkamer van het Tjoeneklooster hebben bijna alle schapen dit jaar hun kroost al ter wereld gebracht, vijf ooien moeten nog aflammeren. Tot verassing van eigenaar Richard Schokker werd kortgeleden de kudde uitgebreid met een vijfling. “Dit had ik vooraf niet ingeschat, de omvang van het schaap gaf niet aan dat een vijfling geboren zou worden. Het eerste lammetje was een stuit (eerst met de achterpoten) maar alle vijf zijn verder goed ter wereld gekomen en gezond, uiteraard zijn deze lammetjes relatief iets kleiner”.

Richard Schokker is midden jaren tachtig begonnen met het houden van schapen. “Toen mijn vader ophield met het houden van rundvee ben ik begonnen met het opbouwen van een schaapskudde. Het houden van schapen is altijd mijn hobby geweest, als jongetje van een jaar of tien had ik al een paar schapen”, zegt Richard. In het jaar 2000 bestond de kudde uit zo’n 40 schapen maar door de MKZ, zijn gezin en werk werd de kudde teruggebracht tot ongeveer 10 dieren.
Doordat een oude schuur nodig aan vervanging toe was, ongeveer vier jaar geleden is tijdens de nieuwbouw de indeling zo gemaakt dat uitbreiding van de schaapskudde weer een mogelijkheid was. Tegenwoordig huisvest Richard 21 ooien die momenteel dus druk doende zijn om voor het nageslacht te zorgen.
“Op 12 februari werd het eerste lam geboren en ik verwacht rond 19 maart de laatste”, zegt Richard die middels een registratiesysteem alles keurig heeft bijgehouden.

5-ling voor Richard

Harry Mulder (c)

Inmiddels zijn al 40 lammeren geboren en er komen nog een aantal bij. “Mijn doelstelling en verwachting was 40 lammeren, het aantal dat nu al bereikt is”. Die verwachting baseerde Richard op een gemiddelde zoals in de afgelopen jaren behaald is: 2 lammeren voor een volwassen ooi en 1 lam voor een ooi dat voor de eerste keer drachtig is geweest. Naast de vijfling loopt ook nog een vierling en lopen er zes drielingen rond. “Het wordt nog spannend of we dit jaar de 50 lammeren halen”.

Het hogere rendement zal ongetwijfeld bewerkstelligd zijn door een eigen selectiecriteria dat Richard hanteert.”Ik kijk naar de ontwikkeling van het dier in het 1e jaar, de vruchtbaarheid van de ooi en of de ooi weinig problemen heeft ondervonden tijdens het aflammeren, iets dat bij forse dieren natuurlijk minder voorkomt”, zegt hij.
In augustus wordt een selectie gemaakt en worden de betere ooien gedekt door een Swifterram, dit soort geeft de moedereigenschappen beter door. Hierdoor ontstaat een genetische vooruitgang. De overige ooien worden gedekt door een ram dat een kruising is van een Texelaarram (een ras voor met name de vleesaanzet) en een Swifterooi.

Over een paar weken gaat de kudde naar buiten, na de winterperiode genieten van het frisse groene gras en heerlijk voorjaarszonnetje. Het is lente.

Tags