Vanaf 16 februari starten de bouwwerkzaamheden aan het Eikendal-Zuid laat de gemeente Deventer middels een schrijven aan omwonenden weten.

De eerste fase bestaat uit het aanleggen van de riolering, kabels, leidingen en de bouwweg. De verwachting is dat deze werkzaamheden in mei 2015 afgerond zijn. Nadat deze werkzaamheden afgerond zijn kan er door de eigenaren gestart worden met het bouwen op de aangekochte kavels.

Eikendal, voorbereidingen

Fotografie Harry Mulder (c)

Tags