Dit jaar is het 50 jaar geleden dat zangvereniging Soli Deo Gloria werd opgericht. Deze vereniging is in 1965 ontstaan uit een fusie tussen het toenmalige kerkkoor en de Christelijke gemengde zangvereniging Looft den Heer.
De drijvende kracht hierachter was dominee Knorth die in dat jaar voorganger werd van de Kerkelijke Gemeente in Diepenveen. Twee koren met dezelfde doelstelling in een relatief kleine gemeenschap vond de dominee niet goed en opperde daarom dat het beter was om de krachten te bundelen. Een fusie levert in meerdere opzichten een positieve bijdrage aan de gemeenschap in het dorp, was zijn devies.

In al die jaren is het ledenaantal redelijk op peil gebleven en is met name in de laatste paar jaar gegroeid tot 33 leden. Dit komt mede doordat in de afgelopen jaren een aantal koren uit de omgeving door het geringe aantal leden niet langer konden blijven bestaan waardoor een aantal van hen besloot lid te worden van Soli Deo Gloria. Het koor is nog steeds een Christelijke zangvereniging maar heeft naast religieuze gezangen ook eigentijdse liederen op haar repertoire staan.

Soli Deo Gloria, 2015

Fotografie Harry Mulder

Het koor mag zich prijzen met een zeer vakbekwame dirigent, Joan Jonkman. Zij is de dochter van oud-dirigent Flip Jonkman en geeft op een gedreven en prettige wijze leiding aan het koor. In een gezellige sfeer worden de leden gestimuleerd waardoor het niveau van de zang op aanvaardbare peil blijft of zelfs iets hoger. Een woord van dank is dan ook op zijn plaats aan een ieder die op welke wijze dan ook zijn steentje heeft bijgedragen en bijdraagt aan het welzijn van het koor.

Op zondag 22 november aanstaande vanaf 14.30 uur verzorgt het koor haar jubileumconcert in de historische dorpskerk, een gevarieerd programma zal ten gehore worden gebracht. Het koor zal op piano begeleid worden door Marijn Siero, al heel wat jaartjes de vaste pianist tijdens de jaarlijkse uitvoering in maart. Ook zullen de Heeren van de Heijs van zich laten horen tijdens het concert en een blazerskwartet zal een instrumentaal intermezzo verzorgen.

Soli-Deo-Gloria wens ik u allen veel plezier en luistergenot, zodat we met elkaar terug kunnen kijken op een geslaagd jubileumconcert

Tags