Erik Smeenk uit Diepenveen is verkozen tot algemene bestuursleden van het waterschap Drents Overijsselse Delta. Piet de Noord en Jos Pierey uit Deventer zijn de andere gekozen bestuursleden.

Van de 29 zetels worden 21 zetels bezet door de in maart gekozen bestuursleden van beide waterschappen. In het nieuwe bestuur komen de partijen Water Natuurlijk (5 zetels), CDA (5), VVD (3), ChristenUnie (3), Algemene Waterschapspartij (2), PvdA (1), Sallandse Gemeentebelangen (1) en SGP (1).

De benoemde kandidaten dienen uiterlijk tien dagen na hun benoeming aan te geven of ze hun benoeming aannemen. In de vergadering van 27 oktober onderzoekt het Algemeen Bestuur van Reest en Wieden de geloofsbrieven en beslist het over toelating. De be√ędiging vindt vervolgens plaats in de eerste vergadering van het algemeen bestuur van het nieuwe waterschap op 4 januari 2016.

Tags