Op dinsdagmiddag 30 juni heeft OBS Slingerbos het certificaat van Cleanwise ontvangen. Op school wordt het afval gescheiden ingezameld en opgehaald. Alle kinderen hebben van te voren een les gehad van de Ulebeld.

Met veel tromgeroffel op de nieuwe afvalbakken hebben de groepen 7, samen met de drumsectie van Sempre Crescendo het certificaat in ontvangst genomen. Alle kinderen en veel ouders waren hier getuige van. We zorgen voor elkaar en voor onze omgeving. Dit past heel goed binnen de kernwaarden waar obs. Slingerbos voor staat.

Clean Wise Slingerbosschool

(c) Harry Mulder

Tags