Na 49 jaar is het doek gevallen voor de Seniorensociëteit Diepenveen. Op 15 december kwamen ongeveer 30 leden nog eenmaal bijeen voor hun tweewekelijkse activiteit. Een gezellige Kerstmiddag in de Hof van Salland was de laatste activiteit, voor velen een emotionele middag.

“Het bestuur van de eerste Seniorensociëteit Diepenveen heeft het besluit moeten nemen om met de activiteiten van onze Soos te stoppen. Door ziekte en de vergevorderde leeftijd van ons bestuur is het niet verantwoord om door te gaan. Uiteraard zijn wij geruime tijd bezig geweest om nieuwe mensen in het bestuur te krijgen, verschillende personen en instanties zijn benaderd. Helaas zonder resultaat, geen tijd of geen animo. Met pijn in het hart hebben wij deze beslissing moeten nemen”, zegt voorzitter mevrouw Tonny Vrijken.

Hoe het begon
Op 15 september 1966 vond de oprichtingsvergadering plaats. Door de komst van het Dorphuis waren er meer verenigingsactiviteiten mogelijk en nam mevrouw Crommelin, de vrouw van de burgemeester het initiatief tot de oprichting van een Bejaardensociëteit. Vertegenwoordigers van Diepenveense verenigingen en instanties waren uitgenodigd waaronder mevrouw Vrijken als vrijwilligster van het Rode Kruis. “We begonnen ons te oriënteren bij andere Sociëteiten in de omgeving. Er werden gegevens opgevraagd bij de Gemeente van alle 65-plussers in dorp Diepenveen. Wij gingen als vrijwilligers op stap om die mensen persoonlijk te benaderen. Het resultaat was bijna 100 aanmeldingen”.

[AFG_gallery id=’195′]

Fotografie Harry Mulder (c)

Vooral voor de mensen die buiten de dorpskern woonden was de Soos een uitkomst om elkaar te ontmoeten. In die tijd waren nog maar weinig mensen in het bezit van een auto, behalve in de kerk zag men elkaar bijna nooit. Op 8 april 1967 vond de eerst bijeenkomst plaats met een openingswoord van burgemeester Crommelin en muziek van Wim Paalman. De bijeenkomsten vonden iedere twee weken op dinsdagmiddag plaats, dit in tegenstelling tot de andere kerkdorpen van de Gemeente die één keer per maand bijeen kwamen.

De Soos beschikte al snel over een groot aantal vrijwillige chauffeuses die zorgde voor het vervoer van een aantal mensen.
Aanvankelijk bestonden de activiteiten uit één keer per maand een spreker of amusement en de andere middag vermaakten de mensen zichzelf met kaarten, dammen, schaken, andere spelletjes of gewoon gezellig met elkaar praten. De contributie bedroeg F1,25 per 3 maanden, een echtpaar betaalde F2,00 de eerste kop koffie was gratis.

Er werd subsidie aangevraagd bij de Gemeente, de bank en de kerk die allen daarin tegemoet kwamen. Mevrouw Van Zijl, senior ging op pad en heeft in haar eentje honderden donateurs geworven, daarvan zijn nog een klein aantal over. Na een aantal jaren werd ook begonnen met bejaardengymnastiek en een volksdansgroep onder leiding van mevrouw Sibbes die na haar vertrek uit Diepenveen hiermee ophield. Ook werden er reisjes georganiseerd, een dagtrip in het voorjaar en een middag in september. “Toen de animo daarvoor minder werd zijn we begonnen met een feestdag in oktober en dat hebben we tot dit jaar nog gedaan. We beginnen dan om 10.30 uur met het drinken van een kop koffie met daarbij natuurlijk gebak en een drankje. Later op de dag gevolgd door een warm-/koud buffet. De dag wordt besloten met het optreden van een cabaretgroep of iets anders gezelligs”, aldus Tonny Vrijken.

Mevrouw Crommelin werd na haar vertrek uit Diepenveen opgevolgd door mevrouw Reitsma die tot haar 80e de functie van voorzitter heeft vervuld. Daarna werd aan mevrouw Vrijken gevraagd die taak op zich te nemen. “Hoewel ik er erg tegenop zag ben ik er toch maar aan begonnen, tot op de dag van vandaag heb ik dat met veel plezier gedaan”.

“De Soos heeft altijd gestaan voor saamhorigheid, betrokken zijn met elkaar en natuurlijk de gezelligheid. In de loop der tijd is de naam veranderd in Senioren Sociëteit Diepenveen, iedereen wil graag oud worden maar bejaardensoos klink niet zo leuk. Iemand die lid wordt blijft dat meestal tot het niet meer gaat. Van de mensen van het eerste uur zijn er nog twee in leven, mevrouw Crommelin en mijn persoontje. Ik kijk met heel veel plezier maar ook met weemoed terug op al die jaren dat ik bij de Soos betrokken was”.

Na afloop van het afscheidsdiner volgde een emotionele toespraak van Tonny Vrijken, een toespraak waarin velen werden bedankt. Bestuurleden werden in de bloemetjes gezet, dat waren Henk Harmsen, Mientje Denekamp en natuurlijk Tonny Vrijken, de voorzitter. Mede bestuurslid mevrouw Rie Heijnen kon helaas niet aanwezig zijn maar werd uiteraard ook bedankt voor haar inzet. Ook het team van de Hof van Salland werd gecomplimenteerd voor al die jaren van gastvrijheid en de uitstekende verzorging, niet in de laatste plaats voor het geweldige afscheidsdiner. Alle leden kregen als aandenken nog een bloemetje mee naar huis en kunnen in ieder geval terugkijken op al die fijne jaren die ze met elkander hebben gehad bij de Seniorensociëteit Diepenveen.

Tonny Vrijken besloot met de woorden “Het is mooi geweest!”.

Tags