De Foto-archiefgroep van de Historische Vereniging Dorp Diepenveen en Omgeving organiseerde in samenwerking met de activiteitencommissie van Woon- en Zorgcentrum Sparrenheuvel weer de halfjaarlijkse Rolstoelwandeling voor bewoners van Sparrenheuvel. Deze activiteit is destijds in het leven geroepen om de mensen die slecht ter been zijn in de gelegenheid te stellen, door middel van deelname aan de Rolstoelwandeling wat verder van te huis gaan om zodoende meer van het dorp en de prachtige omgeving te kunnen zien.

Door de grote belangstelling en de beschikbaarheid van een bepaald aantal vrijwilligers wordt de wandeling twee keer gelopen, ’s morgens en ’s middags. De meeste deelnemers hebben al verscheidene malen meegedaan aan deze activiteit, voor hen is het een uitje waar men iedere keer weer naar uitziet. Voor de mensen die van oorsprong niet uit Diepenveen komen is de Rolstoelwandeling een prima gelegenheid om te ontdekken hoeveel moois Diepenveen te bieden heeft. Met ondersteuning van oude foto’s werd de geschiedenis van verschillende locaties uitgelegd en konden de deelnemers zien hoe Diepenveen in de loop der jaren is veranderd.

Rolstoelwandeling 1

(c) Harry Mulder

Onder prachtige weersomstandigheden ging de wandeling deze keer naar “De Boerkamp” van de familie Nieuwenhuis aan de Oranjelaan. Dit bedrijf, waar men momenteel druk is met het oogsten en bewerken van de asperges werd in het verleden ook al eens een keer bezocht door de deelnemers van de Rolstoelwandeling. Niet alleen over de asperges maar ook over deze locatie als melkveebedrijf en de geschiedenis hiervan werd met veel enthousiasme verteld. Voldoende aanleiding om in de toekomst dit bedrijf vaker te bezoeken. Net zoals toen werd ook nu op deze locatie gepauzeerd en onder het genot van een versnapering genoten de deelnemers van de gastvrijheid die de familie Nieuwenhuis hen bood. Mooi was het moment dat zij hun pasgeboren dochtertje, Carice lieten zien. De eerste telg van de volgende generatie kreeg dan ook volop de aandacht.

Onderweg werd nog even stilgestaan bij De Flitse, tegenover de Welkoop en het pand waarin tot voor kort Tracé 37 was gehuisvest. Hier kruiste in vroegere jaren de OLDO-lijn de Diepenveense Puinweg, de huidige Oranjelaan. Dit spoorlijntje, waarop het boemeltje “Bello” heen en weer reed tussen Deventer en Ommen heeft bestaan van 1910 tot 1935.

In de Boschhoekweg kon men het tegeltableau “Diepenveen Oost” bewonderen, dit tableau behoorde toe aan het stationnetje dat hier aan de OLDO-lijn heeft gestaan. Veel mensen kennen dit gebouw nog als het Groenekruis-gebouw dat in de jaren zeventig plaats moest maken voor nieuwbouw evenals het statige huis “Jachtrust” van de familie Dikkers dat in dezelfde periode afgebroken werd voor de bouw van Sparrenheuvel, domicilie van de mensen die ook deze keer weer genoten hebben van de Rolstoelwandeling.

Tags