Het is 2 juni 2015, leden van de Protestantse Vrouwen Diepenveen zitten gezellig bijeen aan een lange tafel in Catering & Kookstudio Boschloo aan de Dorpsstraat en genieten van een overheerlijk diner. Natuurlijk niet zonder reden, deze dag vierden de dames het 80-jarige jubileum van de Protestantse Vrouwen Diepenveen.

De oprichting
In de jaren dertig van de vorige eeuw vond de vrouw van de toenmalige dominee Ter Haar dat de hervormde vrouwen zich ook moest verenigen, in die tijd werden veel verenigingen en organisaties opgericht. Om als vrouwen onder elkaar allerlei onderwerpen te bespreken en zodoende de vrouw wat meer in de belangstelling te zetten. Uiteraard met de bijbel en het daarbij horende gedachtegoed als basis, om samen te bidden en te zingen. Maar natuurlijk ook om samen gezellig een kopje koffie te kunnen drinken en het dagelijks leven de revue te laten passeren.

Op 3 juni 1935 werd de Hervormde Vrouwen Groep (HVG) opgericht en was mevrouw Ter Haar de eerste presidente. Overige bestuursleden waren de dames Grievink, Nieuwenhuis-Lueks en Zwiers. De vrouw van de dominee was destijds automatisch de presidente, zo ook de vrouw van dominee Nortier (vanaf 1957) en de vrouw van dominee Knorth (vanaf 1965) Dat bleef zo totdat in 1976 familie De Bie als dominee-echtpaar neerstreek in Diepenveen. Eén maal in de veertien dagen komt deze groep bijeen, aanvankelijk in het gebouw van Christelijk Belangen dat in de Slingerbos heeft gestaan. Na afbraak van dit gebouw was de Consistoriekamer boven in de kerk de ruimte waarin men samenkwam. Inmiddels is de Notenhof al jarenlang de locatie waar de dames, nog steeds iedere twee weken tijdens het Kerkenjaar (september t/m mei) een avond bijeenkomen voor gebed, zang en natuurlijk de gezelligheid. Toen in 2006 de naam van de kerk veranderde van Nederlands Hervormde Kerk in Protestantse Kerk veranderde ook de naam van de Hervormde Vrouwen Groep. Vanaf die tijd noemt men zich Protestantse Vrouwen Diepenveen. Het huidige bestuur bestaat uit de dames Marietje Bresser, Mirjam Beek en Wieneke Schutte.

Nog een jubilaris
In het verleden bestond de Hervormde Vrouwengroep uit zo’n 45 à 50 dames, “54 leden is het grootste aantal dat ik heb meegemaakt”, zegt één van de dames. Een aantal dat vandaag de dag blijkbaar niet meer haalbaar is, momenteel telt dit gezelschap nog 17 leden waarvan enkelen al heel wat jaren bij deze groep zijn aangesloten. “De oudste is al in de negentig en de jongste achter in de zestig”. Eén van de dames is zelfs al 65 jaar lid, toch ook een bijzonder jubileum. Dat is mevrouw Eef Goorman-Zuurveld die natuurlijk nog wel het één en ander kan vertellen.

Mevrouw Goorman, 65 jaar lid
(c) Harry Mulder

Zij werd geboren op 11 februari 1927 in Linde, een buurtschap even buiten Schalkhaar aan de Oerdijk richting Lettele en komt uit een gezin van zeven kinderen. “Wie woonn toen in een klein boerderietjen op Linde 23 (tegenwoordig de Slinkmansweg vanaf de “ADDNOR” aan de Oerdijk, HM) Mijn ouders waren hardwerkende mensen, mijn vader ging met zelfverbouwde groenten naar de markt in Deventer. Ook bracht hij zakken met rogge naar de molenaar in het dorp (op de hoek Oerdijk/Gorsselseweg, later de Kolkmansweg. Hier had Riens Mulder zijn maalderij en bakkerij, HM) Iedere week konden we dan 8 pond roggebrood ophalen”, herinnert ze zich. Ook werd er natuurlijk geld verdiend met de verkoop van eieren en melk. “Wie hadn vroeger van alles om het huus hen loopm, ik herinner mie nog dat mien va acht koein en een wit peerd had”, lacht ze.
Na haar lagere schooltijd moest ze gelijk aan het werk, zoals in die tijd gebruikelijk was. Geld voor studie was er niet dus moest er gewerkt worden om de centjes bij elkaar te verdienen. “Op mijn veertiende was ik al voor dag en nacht meid bij de boer, zoals dat toen zo heette. Ik werkte bij boer Schutte aan de andere kant van Colmschate en moest daar lopend heen, een fiets hadden we toen nog niet. Maar je wist niet anders: ook naar school moesten we lopen, vanaf Linde naar de andere kant van Lettele (het gebouw richting Okkenbroek waar later Schepers in zat, HM) “Ik heb ook nog een jaar op het kleine schooltje aan de Cröddendijk gezeten, via het Schooldijkje (nu Brandkoeleweg, HM) liepen we daar naar toe”.

Oorlogstijd
Tijdens de oorlogsjaren beleefde de familie wel eens spannende momenten, mevrouw Goorman kan zich dat nog heel goed herinneren. “We waren de koeien aan het melken toen er opeens een V1, die vanaf Okkenbroek werd afgeschoten achter ons huis neerkwam. Wij met z’n allen de sloot in, dat was wel een angstig moment. Ook als bommenwerpers over kwamen vliegen waren we op onze hoede.
Na de oorlog, op haar 18e werd Eefje Zuurveld lid van de meisjesvereniging in Colmschate waar ze van dominee Van de Wal catechisatie kreeg. Ook was er natuurlijk een jongensvereniging waardoor er af en toe ook gezamenlijke activiteiten waren. Een maal per jaar werd een toneeluitvoering gegeven waar Eefje haar toekomstige man heeft ontmoet. In 1948 is ze getrouwd met Gerrit Jan Goorman, de broer van Derk Goorman de bekende brugwachter van de Zandbelterbrug. Ze verhuisden naar Diepenveen en bewoonden het huis op Rande 13 dat later Averlose Houtweg als adres kreeg. “Elektriciteit hadden we toen nog niet, geen televisie maar wel een radio die op een accu liep. We woonden daar onder een lichtmast waardoor de radio altijd kraakte”, zegt ze. In de jaren tachtig moest dit huis plaatsmaken voor de nieuwbouwwijk “Tjoenermarke”.

Twee jaar later in 1950 werd Eef Goorman op 23-jarige leeftijd lid van de Hervormde Vrouwen Groep en was toen de jongste van het gezelschap. “Mijn schoonzuster heeft mij gevraagd mee te gaan zodat ik hier de mensen kon leren kennen. Ik was toen in verwachting van mijn oudste zoon Gerrit en ben na zijn geboorte lid geworden”.

Mevrouw Goorman kan zich die tijd nog wel herinneren:”We zaten toen één keer in de veertien dagen in het gebouw van Christelijk Belangen, mevrouw Ter Haar was onze presidente. Voor de pauze werd er voorgelezen uit de bijbel en ook zongen we geestelijke liederen, dat vandaag de dag nog steeds gebeurt. Na de koffie las mevrouw Ter Haar een verhaal uit een boek voor terwijl wij aan het handwerken waren. Alles wat wij maakten werd verkocht op de jaarlijkse bazaar zodat er toch de nodige financiën binnen kwam.

Mevrouw Goorman heeft later nog in de tuinmanswoning, behorende bij Oud Rande aan de Sallandsweg gewoond en nog een hele tijd aan de Lijsterbesstraat in de Draaiomsbuurt. Inmiddels woont ze al weer ruim tien jaar aan de Crommelinlaan.

Rommelmarkt
De bekende Diepenveense Rommelmarkt die dit jaar al weer haar 42e editie kent is ontstaan op initiatief van een aantal dames uit de Hervormde Vrouwen Groep. Al jaren organiseerden de dames de jaarlijkse bazaar om hun zelfgemaakte brei-, borduur- en haakwerkjes te verkopen. Deze bazaar vond plaats in het achterhuis van de familie Nieuwenhuis-Lueks aan de Wetermansweg (toen heette het nog Borgele 109, HM) Dat gebeurde altijd in de mei-maand, de koeien liepen dan alweer buiten zodat de deel schoongemaakt en opgeruimd kon worden voor de bazaar. Ook was er een rad van avontuur waarmee mooie prijsjes waren te winnen en natuurlijk werd aan de inwendige mens gedacht, naast de koffie en thee met cake konden de aanwezigen ook oliebollen kopen.

De vrouw van dominee Knorth die tot 1976 presidente was had begrepen van verenigingen die al een Rommelmarkt organiseerden dat zo’n evenement heel wat mensen op de been bracht en mede daardoor ook lucratief is. Door de jaren heen was er toch een aantal renovatiewerkzaamheden verricht aan de kerk en de Notenhof zodat extra inkomsten een welkome aanvulling zou zijn.

Voor de Hervormde Vrouwen Groep alleen zou de organisatie van een rommelmarkt te veel van het goede zijn daarom werd het idee doorgespeeld naar de Kerkenraad. Er werd besloten om er een dorpsevenement voor alle gezindten van te maken. De heer van Wijlen, onderdirecteur van Tomas en Drijver werd als raadsman aangesteld om de structuur op te zetten en verscheidene mensen werden benaderd om tot een kernteam te komen die de eerste Rommelmarkt gestalte moesten gaan geven. Vanuit de Hervormde Vrouwen Groep was Gerrie Oostenenk de afgevaardigde en vanuit de Kerkenraad de heren Jan Nieuwenhuis en Henk Koudstaal. Daarnaast zaten ook de heren Karenbeld (ondernemer) Jan Tissingh en Anton Tiebot (ervaring in het handelen) in de commissie, de laatste ook als afgevaardigde van de Katholieke Gemeenschap in Diepenveen. Na ruim vier decennia is de Diepenveense Rommelmarkt niet alleen een begrip maar zeker ook een evenement dat door heel veel vrijwilligers gedragen wordt, waar het saamhorigheidsgevoel de basis vormt.

Een aantal dames van de Protestantse Vrouwen Diepenveen verleent nog ieder jaar haar medewerking aan de Rommelmarkt. “Zo lang we kunnen en nog bestaan als groep gaan we uiteraard door”, zegt één van de dames stellig. Zal over twintig jaar het 100-jarige jubileum gevierd worden? Dat is natuurlijk niet een doelstelling maar om de continuïteit van deze groep te waarborgen zullen dames zich wel moeten aanmelden om lid te worden, om één keer in de veertien dagen samen te bidden en te zingen, om in een gezellige ambiance samen te zijn.

Protestantse Vrouwen 80 jaar

(c) Harry Mulder

Tags