De gemeenteraad van Deventer heeft vorige week het Afval- en grondstoffenplan 2015-2018 vastgesteld. Dat betekent onder andere dat per 1 oktober ook metalen (blik) en drankkartons in de oranje container mogen.

Oranje containers
Het Afval- en grondstoffenplan heeft als belangrijkste doel het nog verder verminderen van restafval van huishoudens in Deventer naar 100 kilogram per inwoner per jaar en het verhogen van het scheidingspercentage naar 75%.

Wat gaat er veranderen?

Blik en drankkartons
Om te beginnen mogen de huishoudens per 1 oktober aanstaande de oranje container voor plastic verpakkingen ook gebruiken voor metalen (blik) en drankkartons. Ook de huishoudens die nu gebruik maken van de plastic zakken (hoogbouw en binnenstad) kunnen vanaf 1 oktober ook drankverpakkingen en metalen samen met plastic aanbieden. Dit betekent dat plastic, metalen (blik) en drankkartons niet meer apart mogen worden aangeboden.

Inzamelfrequentie restafval
Wanneer meer ‘grondstoffen’ aan huis worden opgehaald, daalt de hoeveelheid restafval zodat die minder vaak hoeft te worden opgehaald. De inzamelfrequentie voor restafval gaat per 1 januari 2016 omlaag van 1 keer per 2 naar 1 keer per 4 weken.

Invoering BEST-tas
Per 1 januari 2016 voert de gemeente de BEST-tas in. Deze tas wordt huis-aan-huis verspreid. Inwoners kunnen hierin boeken, elektrische apparaten, speelgoed en textiel aanbieden. Hierover zal in november nog uitgebreide berichtgeving volgen.

Saldo grof vuil omlaag
De hoeveelheid grofvuil die gratis weggebracht kan worden naar de Westfalenstraat, verlaagt de gemeente gefaseerd van 300 kilogram naar 200 kilogram in 2016 en naar 100 kilogram in 2017. Het gratis recycleplein aan de Duurstedeweg blijft gehandhaafd totdat de nieuwe milieustraat is gerealiseerd. Dan besluit de gemeenteraad ook over het al dan niet verder verlagen van het quotum.

Proeven
Op den duur kan het beetje restafval dat overblijft door bewoners zelf worden weggebracht. Voordat dit systeem gemeentebreed wordt ingevoerd, zullen in de loop van 2016 in een aantal wijken proeven worden gedaan. Ook gaat de gemeente onderzoeken hoe de scheiding van groente- en fruitafval, een afvalstroom die nu nog veel in het restafval terecht komt, verbeterd kan worden.

Tags