Jaarlijks stelt de Rabobank via Hart voor Salland een bedrag beschikbaar voor ondersteuning aan lokale (sport)verenigingen en maatschappelijke instanties. U als Rabobank lid bepaald welke lokale initiatieven en projecten worden ondersteund met deze financiële bijdrage. Ieder lid krijgt 5 stemmen die kunnen worden toegekend aan verenigingen en stichtingen die zij een warm hart toedragen. Aan één organisatie mag een lid maximaal twee stemmen geven.

Dorpsfeest Diepenveen is ook onderdeel van deze actie en kan deze financiële ondersteuning goed gebruiken. Het kost u slechts een paar minuten de tijd, en levert de organisatie een heleboel op. Steun het dorp, steun het feest!

Klik hier om te stemmen…

Tags