Onlangs heeft de stichting “Hart voor Diepenveen” de elfde AED geplaatst. Het inmiddels bekende gele kastje is bevestigd aan de woning van de familie Gramsma aan de Boxbergerweg 111a, recht tegen over de Verlengde Randerstraat en hangt aan de rechter zijkant, de noordkant van de woning.

Vrijwilligers van de stichting “Hart voor Diepenveen” hebben de apparatuur kunnen bekostigen door mee te helpen aan de jaarlijkse rommelmarkt, een cateringklus en dankzij donaties. De stichting wil graag het aantal AED’s in het buitengebied uitbreiden. Als eerst optie voor een plaats had het bestuur een locatie rond de Boxbergerweg en Randerstraat op het oog. Hier is huis aan huis een onderzoek gehouden onder de aanwonenden om te inventariseren hoeveel mensen in dat gebied kunnen reanimeren of dit middels een cursusavond zouden willen leren. Daaruit bleken 11 personen dit te kunnen of te willen leren.

AED  Boxbergerweg 111a

Meerdere families hebben zich aangediend om locatie voor de AED te zijn. Er is gekozen voor de woning van de familie Gramsma aan de Boxbergerweg 111a als plaats voor de AED aangezien deze plek mooi centraal in het beoogde verzorgingsgebied ligt.

De stichting “Hart voor Diepenveen” is op 3 oktober 2008 opgericht met als doel de overlevingskansen voor iemand met een hartinfarct in Diepenveen en directe omgeving te vergroten door ervoor te zorgen dat er voldoende mensen beschikbaar zijn die binnen enkele minuten kunnen beginnen met reanimeren en het gebruik van een automatische externe defibrillator (AED) kennen.

De stichting organiseert in het voorjaar van 2016 weer een cursus reanimatie en hoe een AED te gebruiken. Voor opgave of meer informatie kunt u mailen naar hartvoordiepenveen@gmail.com

Tags