De politie gaat in de gemeente Deventer zoveel mogelijk wijkgericht werken. Er worden meer wijkagenten aangesteld om de veiligheid in wijk, dorp en stad een positieve impuls te geven. Door deze verschuiving van capaciteit is er ook ruimte voor verplaatsing van de huidige wijkagenten. In Deventer zijn tien nieuwe wijkagenten aangesteld, twee daarvan zullen hun werkzaamheden uitvoeren in Diepenveen.

Met de komst van de Nationale Politie is gekozen voor meer gebiedsgebonden politiezorg. Er zijn robuuste basisteams geformeerd om dichtbij en samen met burgers en het gezag te werken aan veiligheid. Het robuuste basisteam IJsselland Zuid omvat de gemeenten Deventer, Raalte en Olst-Wijhe. Het team voert de kerntaken van de politie uit: de basispolitiezorg. Wijkagenten vervullen daarin een hoofdrol. Zij weten immers goed wat er in hun wijk speelt en welke kwesties aandacht van de politie vragen. In de gemeente Deventer zijn vier wijkteams vastgesteld. Elk wijkteam heeft een aantal wijkagenten en een wijkagent die de coördinatie van het wijkteam voor zijn of haar rekening neemt.

Wijkteam Deventer-Noord
Het wijkteam Deventer Noord werkt in de wijken Schalkhaar, Diepenveen, Borgele, Platvoet en Keizerslanden. Wijkagenten Natasja Steneker en Ellen van Someren blijven hier werken. Het team is uitgebreid met Ester Oosterlaar en Machiel de Blouw. Er is nog een vacature voor een coördinerend wijkagent.

Politiezorg
De wijkagent is verantwoordelijk voor de totale politiezorg binnen zijn wijk. Daar richt hij of zij zich op de aanpak van sociale problemen, maar ook op zaken als overlast, kleine criminaliteit, milieu en verkeer. De wijkagent maakt onderdeel uit van een basisteam. In samenwerking met collega’s van de surveillancedienst, recherche, milieu en jeugd werkt de wijkagent voortdurend aan het verbeteren en vergroten van de veiligheid in uw wijk of buurt.

Externe partners
Het onderhouden van contact met externe partners, zoals de gemeente en maatschappelijke organisaties, valt ook onder het takenpakket van de wijkagent. Met deze organisaties worden problemen besproken en wordt overlegd hoe de problemen adequaat aangepakt kunnen worden, en door wie. Ook dan is informatie uit de buurt van essentieel belang. Hebt u vragen, tips of opmerkingen over de veiligheid in uw buurt of wijk, neem dan gerust contact op met uw wijkagent.

Meer informatie
Wilt u meer lezen over de aanstelling van meer wijkagenten? Lees dan dit artikel.

Tags