Dierenbescherming regio OverGelder is voor haar jaarlijkse collecte in de week van 4 t/m 10 oktober dringend op zoek naar vrijwilligers ter ondersteuning van de collecteorganisatie. Vooral logistieke coördinatoren en wijkhoofden zijn zeer welkom.

Een logistieke coördinator besteed in zijn of haar woonplaats een aantal dagen aan de logistieke ondersteuning van de collecte. Hij/zij deelt aan een groep wijkhoofden de collectepakketten uit en haalt deze vervolgens later weer op. Mocht een wijkhoofd uitvallen dan neemt de logistieke coördinator deze wijk over. Een wijkhoofd organiseert de collecte in een bepaalde wijk en onderhoudt het directe contact met de collectanten. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie of aanmelding contact opnemen met de collectecoördinator Sylvia Bril: tel. 06-10913599 of e-mail collecte.overgelder@dierenbescherming.nl.

Nieuwe collectanten zijn vanzelfsprekend ook van harte welkom! Dierenvrienden kunnen zich hiervoor aanmelden via www.dierenbescherming.nl/collecte. De collecte stelt de Dierenbescherming in staat meer te doen aan het bestrijden en voorkomen van dierenleed. De opbrengst van de collecte wordt lokaal besteed aan dierennoodhulp en komt daardoor direct ten goede aan de dieren in de regio. Voor meer informatie, zie www.overgelder.dierenbescherming.nl.

Tags