De schapen met hun lammeren van Richard Schokker zijn afgelopen zondag naar buiten gegaan. Afgelopen maanden was het druk in het achterhuis van de boerderij van de familie Schokker aan de Schapenzandweg. Duo’s, drielingen en vierlingen werden geboren en zelfs een vijfling zag het levenslicht in de kraamkamer van deze vroegere kloosterboerderij “Tjoeneklooster”.

“Dit jaar is een bijzonder vruchtbaar jaar geweest, na de geboorte van de vijfling liepen er al veertig lammetjes in de stal. Dat aantal had ik vooraf ingeschat voor de hele kudde maar er moesten toen nog een aantal ooien aflammeren. Het was nog even spannend of we dit jaar het aantal van vijftig lammetjes zouden halen, nadat de laatste ooi had afgelammerd stond de teller op 52 lammetjes. Op 21 ooien is dat een heel mooi gemiddelde”, zegt de trotse eigenaar.

Vliegende lammeren

Als ware acrobaten sprongen en dartelden de lammetjes in het rond. Sommigen sprongen met gemak over de ooien heen alsof ze door de lucht vlogen. Een prachtig schouwspel in het Lentelicht.

Tags