Ook nu nog, zeventig jaar na de bevrijding is het belangrijk om herinnert te worden aan de periode 1940-1945 en de bevrijding dankzij de geallieerden, onze bondgenoten. Waar elders op de wereld oorlogen woeden en hele volkeren gebukt gaan onder een dictatoriaal bewind leven wij hier in Europa in vrijheid, een vrijheid waarvoor een hoge prijs is betaald, een vrijheid die we met z’n allen moeten koesteren. Nu en in de toekomst.

Zoals ieder jaar werd ook in Diepenveen op 4 mei stilgestaan bij hen die in de Tweede Wereldoorlog zijn gesneuveld. Twee minuten stilte uit respect voor de militairen die gevochten hebben voor onze vrijheid maar ook voor de vele onschuldige burgerslachtoffers die tijdens deze verschrikkelijk oorlog zijn gevallen.

Tijdens de Herdenkingsdienst in de Protestantse kerk konden de ongeveer 150 aanwezigen luisteren naar een memorabele herdenkingsrede van Ben de Witte waarin onder andere werd stilgestaan bij de verschrikkingen in de concentratiekampen. Kinderen van de beide Diepenveense basisscholen lazen gedichten voor en Freek Kwakkel, orgel en Dini Schuck, dwarsfluit zorgden voor de muzikale omlijsting.

[AFG_gallery id=’177′]

(c) Harry Mulder

Daarna volgde de Stille tocht naar de begraafplaats aan de Roeterdsweg waarop de vele aanwezigen een kring vormde om het Oorlogsmonument. Na de twee minuten van stilte en het zingen van het Wilhelmus onder begeleiding van muziekvereniging Sempre Crescendo legden Harco Jellema en Arie de Niet, namens de Gemeenteraad een krans. Peter Craske, een Canadese veteraan legde daarna, samen met zijn zoon Stephen een mooie boeket bloemen bij het monument. Een prachtig gedicht, voorgelezen door deze oud-strijder volgde waardoor hier en daar een traantje moest worden weggepinkt.
Tenslotte werden alle aanwezige mensen in de gelegenheid gesteld om een bloem in één van de vazen te plaatsen of op het graf van een dierbare.

Ieder jaar worden door verschillende Herdenkingscomités in Nederland Canadese oud-militairen uitgenodigd om hier te ervaren hoe wij omgaan met het herdenken van de gesneuvelden in de Tweede Wereldoorlog en het respect dat wij hebben voor deze oud-strijders. Ook de activiteiten in het kader van Bevrijdingsdag zullen veel Canadese gasten meebeleven.

Dodenherdenking in Diepenveen werd meebeleefd door de uit Ottawa, Canada afkomstige Peter Craske en zijn zoon Stephen. Deze veteraan (bijna 93 jaar) was gedurende de bezetting piloot, navigator en boordwerktuigkundige bij de Royal Air Force (RAF) en heeft tijdens D-Day continue af- en aangevlogen om manschappen en materieel te droppen. Aanvankelijk vanaf Engeland maar later vloog hij ook vanuit Frankrijk en België om de geallieerden te voorzien van voedsel, munitie en brandstof.

Toen in het zuiden van ons land de bezetter al verdreven was voerde Peter nog voedseldroppingen uit boven noordwest Nederland, daarnaast heeft hij bij operatie Market Garden, rond Arnhem, gliders getrokken en daar gedropt.

Uiteraard heeft de oorlog ook Peter Craske niet onberoerd gelaten. Hij betreurt met name de vele burgerslachtoffers die toen, met name door de bombardementen zijn gevallen. Als piloot moest hij maar de opdracht uitvoeren die hem en zijn collega’s werd opgedragen. In die tijd maakte men nog geen gebruik van radar en waren de piloten afhankelijk van een verkenningsvliegtuig waaruit het sein gegeven werd om de munitie te droppen. Het zicht was natuurlijk niet altijd optimaal waardoor de precisie wel eens te wensen overliet. De gevolgen daarvan laten zich raden.

Voor veel van deze Canadese veteranen zal het bezoek aan ons land dit jaar misschien wel de laatste keer kunnen zijn aangezien de meesten inmiddels al de 90 gepasseerd zijn. In 2020 herdenken we 75 jaar bevrijding, hopelijk kunnen we ook dan nog onze Canadese bevrijders begroeten in Nederland.

Dodenherdenking 2015

(c) Harry Mulder

Tags