Op 9 juni jl. vond in de Hof van Salland  de eerste, succesvolle bijeenkomst Buurkracht plaats van bewoners uit Diepenveen Noord (vanaf de Brinckerinckbaan naar het noorden). Dit initiatief werd in samenwerking met Buurkracht georganiseerd. Buurkracht is een initiatief van Enexis en wil stimuleren dat bewoners  elkaar ondersteunen bij de gezamenlijk aanschaf van energiebesparende maatregelen. Dat bespaart ook kosten, bijvoorbeeld  als een bedrijf voor een hele straat voorrijdt voor de vloer- of spouwisolatie. Inmiddels zijn er 4 taakgroepen gestart.

Taakgroep: Zonnepanelen/zonneboiler
Sommige bewoners hebben de zonnepanelen al aangeschaft en hebben al meegeprofiteerd van zonnige zomerweken. Anderen zitten in de oriëntatiefase.
De volgende bijeenkomst is op 4 november aanstaande. Betrokkenen krijgen hiervoor een afzonderlijke uitnodiging.

Taakgroep: Isolatie vloer/ dak en/of spouw
Een groep van 10 mensen heeft zich in de eerste bijeenkomst uitgebreid laten informeren door energieadviseur Henk Kasper. De volgende stap is nu de inspectie van ieders huis. De energieadviseur  zal op verzoek van de bewoners de spouw inspecteren en eventueel op andere vragen advies geven.  Bewoners betalen zelf voor dit persoonlijk advies. Daarna kunnen zij bij diverse aanbieders een offerte opvragen.
Op de volgende bijeenkomst op maandag 12 oktober om 20.00 u. komt de taakgroep bij elkaar om offertes te vergelijken en keuzes te maken uit de offertes en door gezamenlijke inkoop (enige) korting te bedingen. Betrokkenen en geïnteresseerden krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging.

Taakgroep: CV combiketel
Tijdens de eerste bijeenkomst met de taakgroep die zich richt op het vervangen van de bestaande CV combiketel hebben het over de bestaande installaties gehad, de bedrijven die thans het onderhoud uitvoeren en de service die wordt verleend:

  • De voor en nadelen die mogelijk een rol spelen bij een groot landelijk bedrijf dat ketels levert en onderhoud pleegt t.o.v. een klein lokaal bedrijf.
  •  De garantie die een bedrijf geeft, de zekerheid op langdurige service, het contact met de mensen die onderhoud uitvoeren.
  •  Het belang van een juiste capaciteit van de ketel en afstelling van de radiatoren waaronder de waterzijdige inregeling. Het gebruik van een thermostaat met te programmeren instelling.
  • De verschillende onderdelen die in een offerte moeten komen die bij  meerdere bedrijven opgevraagd kan worden.

Alle deelnemers gaven aan in principe gezamenlijk verder vervolgstappen te willen ondernemen.
Mocht om wat voor reden iemand afhaken dan moet dit geen bezwaar zijn. Omgekeerd kan het natuurlijk extra voordeel opleveren als nog meer belangstellenden aanhaken.
Het doel zal zijn om voor de a.s. winter een nieuwe CV combiketel te hebben.

We zijn tot de volgende vervolgstappen gekomen;

  1. Eerst een concept offerte samenstellen die aan meerdere bedrijven aangeboden kan worden. Hierbij wordt ook de energie adviseur Henk Kasper betrokken.
    Het concept wordt vervolgens gedeeld en op- en aanmerkingen worden verwerkt.
  2. Via publicatie op de site van buurkracht, de nieuwsbrief van Duurzaam Diepenveen, mond op mond “reclame” en evt. andere wijze maken we dit initiatief breder bekend om te kijken of er nog meer geïnteresseerden zijn die mee willen doen.
  3. Plannen van vervolgbijeenkomst t.b.v. het selecteren van leveranciers en het opvragen van offertes.

Taakgroep: Dubbel glas
Er zijn in Diepenveen Noord 7 huishoudens die interesse hebben om samen dubbele beglazing aan te schaffen en te laten plaatsen. Een eerste overleg is eind juni geweest. We hebben wat tips gekregen van onze energie adviseur Henk Kasper.  Omdat de groep niet compleet was, is besloten om begin oktober weer bij elkaar te komen. We gaan dan inventariseren om hoeveel ramen het gaat en waar die geplaatst moeten worden. Daarna worden er leveranciers gezocht om offertes uit te brengen. De 7 huishoudens die zich al opgegeven hebben, krijgen binnenkort een uitnodiging voor het overleg in oktober.

Mocht u zich (nog) niet opgegeven hebben voor een van de taakgroepen, maar wel graag aan willen sluiten, dan is dat geen probleem. Dit geldt zowel voor mensen in Diepenveen Noord als voor anderen elders in Diepenveen. Stuur dan even een mail naar Duurzaam Diepenveen, met uw wensen. Dan nemen wij contact met u op.

Tags