Woensdag 9 december 2015 is de opbrengst van de Diepenveense rommelmarkt 2015 formeel uitgekeerd aan de deelnemers. Dit jaar deelden Protestantse Kerk, Parochie Mario Koningin sectie Diepenveen, de Zonnewijzer, DSC Midwinterloop, Muziekvereniging Sempre Crescendo, Diepenveense Hengelaarsvereniging en het Kinderdagkamp de opbrengst.

In totaal is er dit jaar € 17000,- uitgereikt, en bij het uitrijken hebben alle aanwezigen in het kort even aangegeven wat de intentie is om het rommel geld aan te besteden.

Zo wil basisschool de Zonnewijzer het schoolplein te herinrichten. Het kerkbestuur van de Protestantse Kerk denkt aan een opknapbeurt voor de Notenhof. Maar dit is nog niet geheel zeker. Muziekvereniging Sempre Crescendo is voornemens de muziekinstrumenten aan een onderhoudsbeurt te onderwerpen. De Diepenveense Hengelaars Vereniging heeft als project opgevat om de Molenkolk in Diepenveen weer in orde te maken voor sportvisserij voor de jeugd. En de Parochie Maria Koningin als zodanig bestaat niet meer en is opgegaan in de Parochie Heilige Lebuinus te Deventer. Het geld van de rommelmarkt Diepenveen wordt gebruikt in een stichting die oudere mensen van en naar de kerk brengt uit Diepenveen.

Tags