De nieuwe Zandwetering bij Diepenveen is klaar voor de toekomst, met meer ruimte voor water. Verschillende waterbergingen zorgen voor de tijdelijke opvang van water bij hevige neerslag. Van één van de waterbergingen is een landschapskunstwerk gemaakt. Het ontwerp en de inrichting van deze berging is mogelijk gemaakt door Henk Hengeveld, oud-directeur van Tauw, die ter gelegenheid van zijn afscheid bij Tauw een bedrag kreeg aangeboden voor een MVO-doel. Henk koos voor dit land art project.

Feestelijke opening
Op vrijdag 28 augustus heeft waterschap Groot-Salland de nieuwe Zandwetering bij Diepenveen officieel geopend. Bestuurders lieten samen met schoolkinderen water uit de Zandwetering in de nieuwe waterberging stromen. Ongeveer 50 genodigden waren aanwezig bij de feestelijke afsluiting van het project.

Nieuwe betekenis
De bestuurders ontvingen een rijk geïllustreerd boekje over de totstandkoming van het nieuw aangelegde landschapskunstwerk dat door Jeroen van Westen is gemaakt. Waterschap Groot-Salland noemt dit land art project ‘een geslaagd voorbeeld hoe je watermaatregelen op een mooie manier kunt inpassen in het landschap en zo een nieuwe betekenis kunt toevoegen.’

Meer ruimte
Niet alleen het water maar ook de natuur krijgt in de bergingen en langs de oevers meer ruimte. Er zijn verschillende poelen gegraven voor de kamsalamander en er zijn vispassages aangelegd bij de stuwen in Diepenveen en Hengforden. Ook is de toegankelijkheid van het gebied vergroot met nieuwe wandelwegen, in totaal zo’n 1,6 kilometer. Het project is mede mogelijk gemaakt dankzij subsidies van de gemeente Deventer en de provincie Overijssel.

Tags