De stichting Hart voor Diepenveen is in 2008 opgericht met als doel her en der AED’s in Diepenveen op te hangen op vrij toegankelijke plaatsen. Tevens biedt zij cursussen Reanimatie en AED aan, zodat er zoveel mogelijk mensen zijn die in geval van een hartstilstand bij een slachtoffer snel kunnen beginnen met reanimeren totdat een ambulance ter plaatse is.

De stichting wil graag haar vrijwilligers en belangstellenden informeren over van alles wat met reanimeren en AED’s te maken heeft. Daartoe organiseert zij op woensdag 29 januari 2014 een voorlichtingsbijeenkomst om 20.00 uur in het Hof van Salland te Diepenveen. Vrijwilligers, donateurs en andere belangstellenden worden daarvoor van harte uitgenodigd.

Mevrouw Meriam Brinkhof van de Hartstichting zal het een en ander met woord en beeld vertellen over de werking van het hart en bloedvaten en over verschillende hartziekten zoals een hartinfact en een hartstilstand. Daarna zal online gedemonstreerd worden hoe de website HartslagNu.nl werkt. Via deze site kan een vrijwilliger die een reanimatiecursus heeft gevolgd zich aanmelden met zijn mobiele nummer. Bij iemand met een hartstilstand kunnen met een noodoproepsysteem tegelijk met de ambulance vrijwilligers in de buurt via een SMS gewaarschuwd worden. Zij kunnen dan snel ter plaatse beginnen met reanimeren liefst met een AED in afwachting van de ambulance.

Het reanimeren van een slachtoffer gaat je niet in de koude kleren zitten. Voor veel mensen is dat een hele ervaring. Daarom is er deze avond ook tijd ingeruimd voor de thema’s Emotie en Nazorg.
Aan het eind van het plenaire deel is er een overzicht met foto’s van de locaties waar in Diepenveen de verschillende AED’s hangen. Ter afsluiting is er de mogelijkheid om een demonstratie reanimeren met een pop en oefen-AED mee te maken, je gegevens op HartslagNu.nl persoonlijk te controleren of je te laten inschrijven als vrijwilliger of donateur bij de stichting Hart voor Diepenveen.

De stichting wil nog graag enkele AED’s in het buitengebied. Ook is er jaarlijks geld nodig om de AED’s te onderhouden. Zo moet jaarlijks een batterij vervangen worden en elke twee jaar de elektroden voor de bevestiging op het lichaam. Vaak moet na gebruik bij een hartstilstand een deel van het materiaal zoals mondkapje, schoonmaakdoek en schaar vervangen worden.

Tags