Komend voorjaar gaat IJssellandschap er voor het eerst toe over om de uiterwaarden behorende bij de nieuwe Natuurderij KeizersRande, gedurende het broedseizoen (van 15 maart tot en met 15 juli) af te sluiten voor recreatie. De aanleiding hiervoor is om in de lage uiterwaarden broedende weidevogels zoals grutto, kievit en tureluur de rust te bieden om het broeden tot een goed einde te brengen. Een bijkomende reden is dat de paden en lanen die nu worden aangelegd in de hoge uiterwaarden pas na de zomer klaar en te betreden zijn.

In 2012 is het project Ruimte voor de Rivier in uitvoering gegaan. In dit project gaan veiligheid en natuur hand in hand. Er zijn geulen en hanken langs de IJssel gegraven om een snelle afvoer bij hoogwater te realiseren. Daarnaast is in opdracht van IJssellandschap, Natuurderij KeizersRande gebouwd. Vanuit deze nieuwe boerderij is een natuurlijk beheer van de uiterwaarden opgestart, gericht op de omvorming van de bij de boerderij behorende uiterwaarden/weilanden, naar bloemrijke weides en akkers met veel broedende weidevogels.

Voor de weidevogels is rust in het terrein essentieel. Struinende wandelaars en vooral loslopende honden zijn funest voor vogels met eieren of jongen. Daarom sluit IJssellandschap de hoge en lage uiterwaarden af gedurende het broedseizoen. Na 15 juli is iedereen weer van harte welkom om langs het water te struinen en over de paden en lanen te wandelen in dit prachtige natuurgebied langs de IJssel.

kaart uiterwaarden broedseizoen

Tags