Voor het 3e opeenvolgende jaar past de gemeente de tarieven voor afval niet aan. Het vaste deel van de afvalstoffenheffing blijft € 179,52. Het tarief voor een storting in een ondergrondse container blijft € 2,11. Ook de tarieven voor het legen van 140 en 240 liter containers blijven gelijk, respectievelijk € 5,86 en € 10,05.

De tarieven hoeven niet omhoog omdat inwoners goed hun afval scheiden. Dit stelt het college van burgemeester en wethouders voor aan de gemeenteraad.

Goed afval scheiden
Inwoners scheiden onverminderd goed hun afval, zij zijn in 2014 verder vertrouwd geraakt met het diftarsysteem waarmee zij zelf de kosten van van de afvalstoffenheffing kunnen beinvloeden.

Wethouder Frits Rorink: “Door de invoering van diftar is in een paar jaar de hoeveelheid restafval veel minder geworden. Inwoners laten zien hoe het moet. De resultaten in Deventer spreken ook landelijk tot de verbeelding.”

Nieuwe wijze van heffen
In 2014 kreeg ieder huishouden een voorlopige aanslag voor afval. Die bestond uit het vaste tarief en het aantal aanbiedingen van het voorgaande jaar. In februari van 2015 ontvangen inwoners de definitieve aanslag 2014.

In 2015 verandert de manier waarop de afstoffenheffing gebeurt. Alle huishoudens ontvangen begin 2015 een belastingaanslag voor alle gemeentelijke heffingen voor dat jaar. Hierin is het vaste deel van de afvalstoffenheffing over 2015 verwerkt. Begin 2016 krijgt u de afrekening over het aantal keren dat u de huisvuilcontainer in 2015 heeft aangeboden.

Kwijtschelding
Aan het kwijtscheldingsbeleid verandert in 2015 niets. Er kan kwijtschelding worden aangevraagd voor zowel het vaste deel (€ 179,52) als het variabele deel (tot een maximum van € 93,76) van de afvalstoffenheffing.

Tarieven 2015
– Vast tarief: € 179,52
– 60 liter zak ondergrondse container: € 2,11
– Per aanbieding 140 liter container: € 5,86
– Per aanbieding 240 liter container: € 10,05

Tags