Bertus Nijenhuis, conciërge van de Interconfessionele basisschool De Zonnewijzer in Diepenveen vierde onlangs zijn 65e verjaardag. Dit heugelijke feit ging niet zomaar voorbij, alle groepen kwamen één voor één op audiëntie bij de jarige die plaats mocht nemen in een ‘vorstelijke’ zetel. Van alle kinderen kreeg meester Bertus, zoals hij door iedereen wordt genoemd een roos aangeboden. Ook prachtige tekeningen die door de kinderen waren gemaakt vielen hem ten deel.

(c) Harry Mulder

Bertus Nijenhuis, die na de lagere school een timmermansopleiding heeft gevolgd begon op jonge leeftijd te werken voor een aannemer. Daar heeft hij maar een paar jaar gewerkt waar omstandigheden hem dwongen ander werk te zoeken. Op een verjaardagsfeestje werd hij aangesproken door iemand die bij de PTT werkte en wist dat Bertus op zoek was naar werk. “Kom bij ons werken, we kunnen nog wel mensen erbij gebruiken”, zei hij. Bertus had er niet voor geleerd maar er moest natuurlijk ‘brood op de plank komen’. Dat hij het naar zijn zin heeft gehad bij de PTT blijkt wel uit het feit dat hij er maar liefst 41 jaar heeft gewerkt.
Aanvankelijk werkzaam als postbode en medewerker in de binnendienst heeft Bertus zich later opgewerkt als leidinggevende over ongeveer 30 bestellers. De laatste tien jaar in dit postbedrijf (PTT, TPG en TNT) was hij een zogenaamde VIM, vestiging informatie medewerker. Dat hield onder andere in dat hij direct het aanspreekpunt was voor de klanten en de verantwoording had over het wagenpark.

Na 41 jaar ‘in de post’ te hebben gezeten kon Bertus het wat rustiger aan doen, hij mocht gebruik maken van de VUT-regeling. “Je moest vóór 1950 zijn geboren en minstens 40 dienstjaren hebben en dat had ik”, glundert Bertus.
Na een paar weken thuis te hebben gezeten wilde hij toch weer iets doen, niet achter de geraniums zitten in ieder geval. Na een paar maanden als medicijnenbezorger voor een apotheek te hebben gewerkt kwam Bertus ‘in aanraking’ met basisschool De Zonnewijzer.
Bertus, die toen vier kleindochters op deze school had zitten hoorde van zijn dochter dat deze school een conciërge nodig had. Dat leek hem wel wat en zo is hij inmiddels al weer vier jaar verbonden aan deze school.

Op de vraag of hij nu met pensioen gaat antwoordt Bertus: “O nee, voorlopig nog niet. Zolang mijn gezondheid het toelaat hoop ik verbonden te blijven aan deze school. Ik voel me als een lid van het team, een geweldig team om prettig mee samen te werken”, benadrukt hij. De kleindochter van Bertus die in groep 7 zit zei onlangs nog tegen hem “Opa, je moet zolang op school blijven totdat ik er af ga”. Opa Bertus is vast van plan om langer te blijven.

Tags