Wat gebeurt er met de ziel na het sterven? Hoe ziet de wereld achter de sluier van de dood eruit? Op dinsdag 15 april 2014 geeft Willem Glaudemans bij Yarden Steenbrugge een lezing over zijn ‘Boek van het Eeuwige leven – Een cursus in sterven’. Daarbij neemt hij de deelnemers mee op zielenreis. Het vertrekpunt: Diepenveen.

Willem Glaudemans beschrijft deze zielenreis alsof de deelnemers deze zelf op dat moment meemaken. Hij doorloopt het hele proces: nadat de ziel uit het lichaam is vertrokken, maakt zij een reis door de verschillende lichtsferen tot zij terugkeert naar God, of de Bron. Hij baseert zijn verhaal op bijnadoodervaringen, oude culturele overleveringen, mystieke en esoterische geschriften, modern wetenschappelijk bewustzijnsonderzoek, hypnotherapie, uittredingservaringen en innerlijk weten.

Een cursus in sterven
Glaudemans meent dat we in onze samenleving de ‘kunst van het sterven’ zijn kwijtgeraakt: ‘Doordat we niet weten wat ons in het “hiernamaals” te wachten staat, bereiden we ons er niet op voor.’ Zijn boek is dan ook een reisgids voor gene zijde. Want weten wat er hierna is, heeft een zuiverende invloed op hoe je nú leeft.

Tijdens deze zielenreis staat Glaudemans ook stil bij de Levensschouw: hoe de ziel aan gene zijde terugkijkt op haar leven, waar ze tekortschoot en wat ze met liefde heeft gedaan. Voor mensen die met stervenden en hun dierbaren werken, is dit belangrijke informatie. Deze lezing is dan ook bedoeld voor stervensbegeleiders, geestelijk begeleiders, hospicemedewerkers, maar zeker ook voor nabestaanden en andere belangstellenden.

Over de spreker
Willem Glaudemans studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde in Utrecht. Hij werd bekend als medevertaler van de gnostische en vroegchristelijke teksten (de ‘Nag Hammadi-Geschriften’) en als eindredacteur van de Nederlandse editie van ‘Een cursus in wonderen’. Al van jongs af aan was hij nieuwsgierig naar het leven na de dood. Twee trainingen bij Elisabeth Kübler-Ross over ‘Life, Death and Transition’ hebben zijn leven ingrijpend veranderd. Willem Glaudemans geeft lezingen, trainingen en persoonlijke begeleiding. Meer informatie: www.willemglaudemans.nl.

Datum en locatie
Deze activiteit wordt aangeboden door Yarden en vindt plaats op 15 april 2014 in Yarden Uitvaartcentrum, Crematorium en Begraafplaats Steenbrugge van 20.00 uur tot 22.00 uur. Vanaf 19.30 uur staat er voor bezoekers koffie en thee klaar. Bezoekers dienen zich aan te melden via de website www.yarden.nl/aanmelden. De toegang is gratis. Bel voor nadere informatie: 06 4998 3360.

Tags