En weer is een nieuwe activiteit ontstaan voor de Diepenveense kinderen, de Knutselgroep. Onlangs kon de Stichting Jongerenactiviteiten Diepenveen (SJD) zich verheugen op een nieuwe activiteit voor de tieners, een groep waarvoor niets of weinig wordt georganiseerd. In het Kulturhus konden deze jongeren meedoen aan een gameavond. Inmiddels heeft de SJD haar activiteitenpakket uitgebreid met een Knutselgroep voor kinderen tot en met groep 6 van de basisschool.

Het idee om nieuwe activiteiten te organiseren is ontstaan door de bloemetjesactie van “Wij Deventer”. Doel hiervan was om mensen dichter bij elkaar te brengen om zo het saamhorigheidsgevoel een positieve impuls te geven. Belangstellenden konden hun ideeën aandragen op een speciaal hiervoor georganiseerde avond in de Hof van Salland. Zo werd er onder andere een buurtfeest, een knutselmiddag voor de kinderen en een bingo voor ouderen geopperd door een bewoonster van de Draaiomsbuurt.
In samenwerking met de Wijkaanpak heeft dit inmiddels geresulteerd in het kunnen organiseren van het Buurtfeest in de Draaiomsbuurt, afgelopen zomer. Dit feest werd gehouden naast de Pellerije in de Grutterinkstraat zodat de ouderen dicht bij huis konden blijven en zo samen met de jongeren konden genieten van deze activiteit. Ook volgend jaar wil men weer een Buurtfeest organiseren.

[AFG_gallery id=’152′]

Op het idee voor een knutselmiddag is destijds positief gereageerd door de SJD, als de initiatiefnemers de activiteiten voor alle kinderen in het dorp zouden organiseren en niet alleen voor de kinderen uit de buurt dan zou de SJD het mogelijk maken om deze activiteit gestalte te geven.
In het voorjaar van 2014 is begonnen met twee zogenaamde proefmiddagen om te bekijken in hoeverre er belangstelling zou zijn voor de knutselmiddag. “Het was een enorm succes zodat we dit najaar maar liefst zes knutselmiddagen konden inplannen. Door de reclame die hiervoor gemaakt is op de scholen kregen we zoveel inschrijvingen waardoor alle zes middagen al direct propvol zaten”, aldus een enthousiaste initiatiefneemster.

Iedere week maken de kinderen onder leiding van zes vrijwilligers weer een ander werkstuk, de thema’s van de middagen hebben uiteraard vooral betrekking op het Sinterklaasfeest en het Kerstfeest maar ook andere onderwerpen komen aan bod tijdens de Knutselmiddagen.

Tags