Met de verkiezingen in zicht zoekt Gemeentebelang nog nadrukkelijker het contact met plaatsgenoten. Al anderhalf jaar trekken fractie en bestuur de gemeente Deventer in om te horen wat er in de dorpen en in de stad speelt.

Het eerstvolgende inloopspreekuur wordt gehouden op maandag 17 februari in de Hof van Salland, Dorpsstraat 30 in Diepenveen, 19.30 uur tot 20.00 uur.

Gemeentebelang is al meer dan 75 jaar actief in de lokale politiek. Gemeentebelang kent haar oorsprong in het buitengebied, maar heeft zich de afgelopen raadsperioden ontwikkeld tot een lokale partij voor héél Deventer. Met succes! Deze ontwikkeling is ook duidelijk terug te zien in de nieuwe kieslijst, waarin ervaring en enthousiasme goed vertegenwoordigd zijn. Uit Diepenveen doen namens Gemeentebelang Alexander Gregory, Willem Janssen en Erik Smeenk mee aan de verkiezingen. Oude bekenden die zich al jaren voor de partij en onze gemeente inzetten. Ook in het Waterschap Groot Salland, waar Erik Smeek namens Gemeentebelang speciale aandacht heeft voor de belangen voor de bewoners en de bedrijven in het buitengebied.

In het verkiezingsprogramma Verantwoord, daadkrachtig en lokaal zegt Gemeentebelang waar ze voor staat: Een beleid gebaseerd op verantwoordelijkheid. Naar de inwoners van nu, maar ook naar toekomstige generaties. Zodat Deventer de toekomst krachtig tegemoet kan treden. Als lokale partij gaat Gemeentebelang daarvoor. Dat heeft de partij de afgelopen jaren laten zien en dat wil ze natuurlijk ook blijven doen in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart.

Aanmelding voor de inloopavond via info@gemeentebelangdeventer.nl mag, maar is zeker niet verplicht.

Tags