Belangstellenden voor de historie van Diepenveen zijn van harte welkom op woensdag 23 april a.s. in de Hof van Salland te Diepenveen. Vanaf 20.30 uur worden twee interessante lezingen gegeven over de Diepenveense geschiedenis.

Het programma begint met een korte documentaire met de titel “Een foto, een zoektocht, een herinnering”. Deze film gaat over de vondst van een foto uit de Tweede Wereldoorlog van een groep joodse kinderen uit Deventer. En verhaalt over de zoektocht naar deze kinderen, de mensen die hen hebben gekend en de herinneringen die deze zoektocht heeft losgemaakt. De film wordt ingeleid door Jan Nieuwenhuis.

Hierna volgt een presentatie van Henk Graaskamp en Fons Rouwhorst onder de titel “Boer’n van gister’n – Alles geet veurbiej”, over het boerenleven tussen 50 en 100 jaar geleden. Leidraad in het verhaal zijn de vier seizoenen zoals die in het leven op het platteland altijd een grote rol hebben gespeeld. De presentatie neemt de toehoorder mee naar het leven in en om de boerderij en het werk op het land. In al zijn facetten.

Tags